invnr scan PK-nummer voorna(a)men tussenvoegsel achternaam B-nummer W van Wateren of D geboorte datum religie datum aankomst in de koloniën plaats van herkomst wijze van plaatsing aanmerkingen eigen opmerkingen invoerder
652 (tg 0137.01) 375 1 Maria Wilhelmina
Kuh 423
1827-12-31 Hervormd 1839-05-03 s Hage
2 Maart 1847 ontslagen
652 (tg 0137.01) 375 1 Lodewijk Wilhelm Alexander
Mulder 815 W 1835-08-14 Hervormd 1847-06-21 Utrecht
1 Aug 1857 in dienst bij het 7e Reg Infant.
652 (tg 0137.01) 375 2 Hendrika
Roggers 28
1830-12-29 Hervormd 1839-05-18 Enkhuizen
2 Maart 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 375 2 Nicolaas Adrianus
Bouwens 91
1836-08-27 Hervormd 1851-05-28 Rotterdam bij contr met het armbestuur 29 Nov 1855 in zeedienst aankomstdatum moet zijn 28-05-1852
652 (tg 0137.01) 375 2 Johanna Hermina
Siegers 486
1839-09-22 Hervormd 1856-04-01 Groningen bij contr met de Archidiaken 31 Aug 1859 naar kol 1 H 102
652 (tg 0137.01) 375 3 Henke van Steenwijk

1831-05-17 Hervormd 1834-12-31 Ommerschans


652 (tg 0137.01) 375 4 Antonia van Steenwijk

1832-08-04 Hervormd 1834-12-31 Ommerschans


652 (tg 0137.01) 375 5 Wilhelmina
Vastrik 343
1829-09-30 Hervormd 1843-10-05 Utrecht in vervanging 3 Septembr 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 375 5 Johannes Antonius
Bouwens 92
1838-05-05 Hervormd 1852-05-28 Rotterdam bij contractenz 29 Nov 1855 in zeedienst
652 (tg 0137.01) 375 5 Hendrik
Hunderman 476
1836-03-17 Hervormd 1856-04-10 Groningen bij contract met de Archidiaken 24 Sept 1857 ontslagen of Handerman
652 (tg 0137.01) 375 6 Elisabeth Wilhelmina
Kuh 431
1830-08-25 Hervormd 1839-05-03 s Hage
4 Aug 1853 ontslagen
652 (tg 0137.01) 375 6 Johanna Henderika
Zwaanstra 497
1838-04-24 Hervormd 1856-04-16 Groningen bij contr met de Archidiaken 31 Aug 1859 naar kol 1 H 2
652 (tg 0137.01) 376 7 Willem
Waldekker 1035
1826-04-30 Roomsch 1841-07-01 Rotterdam OS strafkol N 56 8 Nov 1843 gedesert.
652 (tg 0137.01) 376 7 Jacob
Leonard 1006
1827-04-03 Hervormd 1844-04-13 Hellevoetsluis Subcomm. te Rotterdam; O/S strafk. N 35 27 Mei 1844 gedesert. 27 Julij terug te O/S; 12 Oct 1844 gedesert. 14 d terug, 21 April 1846 ontslagen ontslagdatum kan ook 24 of 26 april 1846 zijn
652 (tg 0137.01) 376 7 George Claude
Mulder 816
1837-02-22 Hervormd 1847-06-21 Utrecht
14 Mei 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 376 8 Pieter Franciscus
Gillet 374
1824-05-06 Roomsch 1835-07-23 Haarlem
1 April 1844 ontslagen
652 (tg 0137.01) 376 8 David
Beukers 374
1833-11-23 Hervormd 1844-04-19 Haarlem in vervanging 12 Oct 1850 tijdelijk in arrest te Assen, 8 Novbr 1850 terug; 21 Julij 1851 ged., 22 d terug; 23 Mei 1856 ontslagen
652 (tg 0137.01) 376 8 Willem
Harling 425 W 1842-09-17 Hervormd 1856-12-26 s Hage bij contr met het Burg. armbest. in vervanging

652 (tg 0137.01) 376 9 Tjibbe
Beemster 25
1827-08-15 Hervormd 1836-04-15 Enkhuizen
4 February 1848 overleden
652 (tg 0137.01) 376 9 Henricus Johannes van Veen 1019
1828-09-08 Roomsch 1849-03-16 Delft bij contr met Mej C. van Veen te Delft 16 Oct 1849 gedesert
652 (tg 0137.01) 376 9 Margaretha
Verwer 25
1834-03-05 Hervormd 1850-06-14 Veenhuizen overgenomen van N 360; bij contract met Regenten van het Ger. Weeshuis te Enkhuizen 12 Aug 1856 ontslagen
652 (tg 0137.01) 376 10 Hendrik van Beusekom 339
1828-07-07 Hervormd 1843-10-05 Utrecht Bij contract met de Aalmoezenierskamer 29 Mei 1849 als Milicien in Milit. dienst
652 (tg 0137.01) 376 10 Daniel van Scheers 182 W 1838-09-29 Hervormd 1849-10-04 Dordrecht bij contract in vervanging 21 April 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 376 11 Pieter Wijnand
Smit 545
1828-12-27 Hervormd 1838-10-04 s Hage
13 Dec 1845 overgepl. naar de O/S strafk N 24 DUBBELE inschrijving, zie scan 381 PK-nummer 42
652 (tg 0137.01) 376 11 Johannes Hendrik
Bitter 197 W 1834-02-10 Hervormd 1847-06-24 Dordrecht
21 Novbr 1849 ged en terug; 25 Aug 1853 voor de N.M. ontslagen
652 (tg 0137.01) 376 11 Jan
Walburg 423 W 1840-01-22 Hervormd 1856-05-15 s Gravenhage bij contr met Burg. en weth.

652 (tg 0137.01) 376 12 Maria
Haldeman 430
1824-12-25 Hervormd 1833-06-15 s Hage
2 Maart 1860 overgeschreven onder de Vrijwilligers in de bedelaarsgestichten, onder Stamboek N 3
652 (tg 0137.01) 377 13 Jacobus Petrus
Zwanenburg 855
1831-02-20 Roomsch 1840-06-19 s Hage
9 Sept 1851 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 13 Lodewijk August van Lettow 93 W 1837-06-26 Lutersch 1852-05-28 Rotterdam Bij contract met het Armbestuur 20 Sept ged, 24 d terug; 9 Oct 1853 ged Er lijkt Littow te staan, maar moet zijn Lettow
652 (tg 0137.01) 377 13 Pieternella Elisabeth de Ruiter 421
1844-03-06 Hervormd 1856-05-15 s Gravenhage bij contr met Burg. en weth. 31 Aug 1859 naar kol 2 H 35
652 (tg 0137.01) 377 14 Adrianus
Bijkerk 120
1824-04-12 Hervormd 1831-03-10 Rotterdam
4 Mei 1847 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 14 Cornelis
Bitter 198
1836-03-26 Hervormd 1847-06-24 Dordrecht
14 Mei 1858 overleden volgens invnr 1389 overlijdt hij niet, maar wordt hij 14-05-1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 15 Hendk Fredk Karel Emilius van den Bosch
D 1819-07-27
1825-04-23 Koeverden
13 Novbr 1843 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 15 Adriana Petronella Maria
Harmse 417a
1834-12-04 Roomsch 1843-05-22 Vlissingen overgen. van N 110 Alg Contract zie Resol: der P.C. dd 15 Novbr 1843 N 5 4 Junij 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 16 Alida
Witbols 30
1824-11-19 Hervormd 1837-04-21 Enkhuizen
30 October 1845 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 16 Klaas
Urker 30
1830-10-14 Hervormd 1845-04-17 Enkhuizen overgen van het Alg Contract N 826 zie Resol: der P.C. 20 Sept 1845 N 4 2 Mrt 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 16 Antje
Cornelis 30
1835-11-28 Hervormd 1847-05-27 Enkhuizen overgen van het Alg Contr N 1491 zie brief der P.C. 22 April 1850 N 3 3 April 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 17 Arie
Kunz 834
1825-04-21 Hervormd 1841-04-19 Delft
21 April 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 17 Pieter Hubertus van Scheer 184 W 1840-08-28 Hervormd 1849-10-04 Dordrecht bij contract in vervanging

652 (tg 0137.01) 377 18 Roeloffina
Steffens 472
1823-05-03 Hervormd 1835-04-15 Groningen
23 Junij 1846 ontslagen
652 (tg 0137.01) 377 18 Fokkeltje Piers
Visser 978
1833-08-10 Hervormd 1847-11-03 Baarderadeel bij contr a ƒ 60.- met F. P. Goslinga 27 Julij 1849 overleden
652 (tg 0137.01) 377 18 Willem van Lettow 94 W 1840-08-30 Lutersch 1852-05-28 Rotterdam bij contract enz 4 April 1854 ged en terug Er lijkt Littow te staan, maar moet zijn Lettow
652 (tg 0137.01) 378 19 Jan Christoffel
Wendel 75
1824-07-12 Roomsch 1831-05-18 de Rijp
4 April 1845 gedesert volgens invnr 1389 is de aankomstdatum 6 april 1836
652 (tg 0137.01) 378 19 Jan Andries
Borgstede 962 W 1833-01-29 Hervormd 1847-04-29 Amsterdam Bij contract 28 April 1852 ontslagen bijgeschreven kol 1
652 (tg 0137.01) 378 19 Georg Fredrik van Lettow 96 W 1844-10-01 Luthersch 1852-05-28 Rotterdam Bij contract met het Armbestuur 1 Oct 1857 ged, 2 d terug Er lijkt Littow te staan, maar moet zijn Lettow
652 (tg 0137.01) 378 20 Johanna Apolonia
Giberius 184
1836-03-24 Hervormd 1843-06-19 Dordrecht overgen. van No 222 Alg contract 9 April 1847 overleden
652 (tg 0137.01) 378 20 Bernardus
Borgstede 963 W 1835-12-29 Hervormd 1847-04-29 Amsterdam
31 Januarij 1851 ontslagen bijgeschreven kol 1
652 (tg 0137.01) 378 20 Neeltje
Schröder 101
1833-06-27 Hervormd 1852-05-28 Rotterdam Bij contract 13 Octbr 1859 naar kol 3 H 67
652 (tg 0137.01) 378 21 Maria van den Eikel 963 W 1827-06-14 Hervormd 1842-10-04 Warmond
4 October 1844 ontslagen als meisje naar Wateren, dus 'waschmeid' aldaar
652 (tg 0137.01) 378 21 Petrus Meijnardus Hendrikus
Schmidt 986
1836-05-27 Hervormd 1848-02-25 Amsterdam bij contract ad ƒ 60 met den Heer T. A. N. Raguin 29 Junij 1855 ontslagen nagekeken wiewaswie: Johannes Albertus Nicolaas Raquin
652 (tg 0137.01) 378 22 Michiel
Goedmaat 29
1828-07-05 Hervormd 1837-04-21 Enkhuizen
27 Sept 1845 ontslagen
652 (tg 0137.01) 378 22 Hermanus
Mos 29 W 1830-12-13 Hervormd 1843-07-14 Enkhuizen overg. van N 254 Algemeen Contract 2 Maart 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 378 22 Caspar
Schröder 102 W 1838-04-11 Hervormd 1852-05-28 Rotterdam Bij contract 1 April 1859 vooor de N. M. ontslagen
652 (tg 0137.01) 378 23 Grietje
Lutjenhuis 77d
1821-02-13
1824-09-13 de Rijp
3 Junij 1844 ontslagen plaats van herkomst moet zijn Veenhuizen en aankomst is de geboortedatum
652 (tg 0137.01) 378 23 Jan
Schmidt 989 W 1838-12-01 Hervormd 1848-02-25 Amsterdam bij contract met den Heer T. A. N. Raguin 20 Sept 1853 ged, 24 d terug; 9 Oct 1853 ged, 24 d te V terug; 29 Junij 1855 ontslagen
652 (tg 0137.01) 378 23 Johanna Pieternella
Hagen 175
1844-01-08 Hervormd 1856-07-23 Dordrecht bij contract met Burg. en weth. 31 Aug 1859 naar kol 2 H 76
652 (tg 0137.01) 378 24 Maria Johanna van Viersen 442
1829-03-03 Hervormd 1837-05-12 s Hage
5 Januarij 1849 overleden in invnr 1389 is de aankomstdatum 8 mei 1837
652 (tg 0137.01) 378 24 Hendrik
Schröder 100 W 1840-12-16 Hervormd 1852-05-28 Rotterdam


652 (tg 0137.01) 379 25 Johanna
Groenendijk 384
1831-06-23 Hervormd 1838-04-12 Oudewater
27 Julij 1855 ontslagen
652 (tg 0137.01) 379 25 Jozina
Hagen 178
1847-02-13 Hervormd 1856-07-23 Dordrecht Bij contract Burg. en weth. 13 Oct 1859 na kol 1 H 919 in invnr 1389 is de voornaam Josina / opzoeken hoevenummer
652 (tg 0137.01) 379 26 Trijntje
Degelink 33
1827-02-10 Hervormd 1836-04-15 Enkhuizen
5 Augustus 1847 ontslageen
652 (tg 0137.01) 379 26 Jan
Veldt 33
1838-09-01 Hervormd 1846-09-03 Enkhuizen overgen van N 1274 Algem Contract 2 Maart 1850 ontslagen in invnr 1389 is de geboortedatum 1 juli 1838
652 (tg 0137.01) 379 26 Dirk
Cornelis 33
1839-09-29 Hervormd 1847-05-27 Enkhuizen overgen van N 1495 Algem Contract zie brief der P. C. dd 28 April 1850 N 3 31 Aug 1850 overleden in invnr 1389 is de aankomstdatum 25 april 1850
652 (tg 0137.01) 379 26 Frederik
Schöder 113 W 1845-03-30 Hervormd 1852-05-28 Rotterdam Bij contract met het Arm. Best.

652 (tg 0137.01) 379 27 Mietje
Zwart 36
1826-09-29 Hervormd 1835-04-03 Enkhuizen
5 Augustus 1847 ontslagen
652 (tg 0137.01) 379 27 Pietertje
Veldt 36
1834-03-19 Hervormd 1846-09-03 Enkhuizen overgen van N 1272 Alg Contract 2 Maart 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 379 27 Gerrit Jan
Verwer 36
1840-03-31 Hervormd 1850-06-14 Veenhuizen overgen van N 361 Alg Contract bij contract met Regt van het Gereform weeshuis te Enkhuizen 16 Aug 1851 overleden
652 (tg 0137.01) 379 27 Adriana Margaretha
Driebergen 114 W 1840-05-05 Hervormd 1852-05-28 Rotterdam

als meisje naar Wateren, dus 'waschmeid' aldaar
652 (tg 0137.01) 379 28 Adriana Cornelia
Breederoo 815
1823-11-14 Hervormd 1831-08-22 Utrecht
22 Oct 1846 als ontslagen afgevoerd
652 (tg 0137.01) 379 28 Karel
Dirks 1002
1828-06-09 Hervormd 1848-04-26 Amsterdam Bij contract met Bestuurderen van het D.I.A. weeshuis te Amsterdam 6 April 1849 gedesert
652 (tg 0137.01) 379 28 Rosalie
Rijs

1832-11-13 Hervormd 1839-11-11 Heusden veteranen kind; opgen volg Besl der P. C. dd 7 Junij 1853 N2 15 Junij 1853 overgen van het 2e Gest N 23; 1 Junij 1856 wegens 3 jare onderst ontslagen en 30 Julij weder opgenomen; 29 Octob 1856 naar de O/S strafkol. N 26
652 (tg 0137.01) 379 29 Pieter Johannes
Kannengieter 417a
1823-01-26 Hervormd 1836-05-09 Vlissingen
1 Julij 1843 ontslagen
652 (tg 0137.01) 379 29 Dirkje
Giberius 185
1838-02-22 Hervormd 1843-06-19 Dordrecht overgen van N 225 Alg Contract 21 Augustus 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 379 30 Catharina
Duringshoff 830
1830-03-26 Hervormd 1837-05-15 Zaandam
25 Junij 1852 ontslagen in invnr 1389 is zij 'Luthersch'
652 (tg 0137.01) 379 30 Albert
Jetzes 506d W 1839-01-22 Hervormd 1853-07-25 Groningen Bij contract met de Archidiaken der NHG

652 (tg 0137.01) 380 31 Geertruij
Rijke 681
1828-03-27 Hervormd 1840-07-30 Schiedam
12 November 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 380 32 Wouter
Goedmaat 34
1831-04-13 Hervormd 1838-03-30 Enkhuizen
2 Maart 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 380 32 Eije Hendrikszoon
Ham 1070
1839-05-12 Hervormd 1853-07-20 Delft Bij contr met Burg. Van Wijdenes en Oosterleek 6 Oct 1853 ged. en terug; 31 Aug 1857 ged, 2 Sept terug; 15 April 1859 ontslagen
652 (tg 0137.01) 380 33 Jacob
Giberius 186
1840-03-20 Hervormd 1843-06-19 Dordrecht overgen van het alg. contract N 226 28 December 1846 overleden
652 (tg 0137.01) 380 33 Jacobus
Reppel 202 W 1833-12-19 Hervormd 1848-05-20 Dordrecht Bij contr met Burg en wethouderen 6 September 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 380 33 Maria
Emmel 506c
1835-09-10 Hervormd 1853-07-25 Groningen Bij contr met de Archidiaken, der NHGem. 2 Maart 1855 overleden
652 (tg 0137.01) 380 33 Machiel
Hagen 181
1851-04-29 Hervormd 1856-07-23 Dordrecht bij contr met Burg en weth 13 Oct 1859 na kol 1 H 149
652 (tg 0137.01) 380 34 Thomas
Rijke 682
1829-08-30 Hervormd 1840-07-30 Schiedam
1 Junij 1851 in dienst bij de Marine, 21 d terug; 20 Mei 1852 ontslagen als vallende enz enz
652 (tg 0137.01) 380 34 Pieter
Coenraads 1054
1835-05-13 Roomsch 1852-08-04 Delft bij contr met Regt van het R. weeshuis 13 Aug 1853 in dienst bij de Marine, 15 Sept 1853 terug; 11 April 1855 als Milicien in dienst; 31 Mei 1855 form ontslagen
652 (tg 0137.01) 380 34 Arie
Broeders 187
1844-10-13 Hervormd 1856-07-23 Dordrecht bij contr met Burg en weth 5 Oct 1859 naar kol 2 H 37
652 (tg 0137.01) 380 35 Cato
Duringshoff 831
1825-02-09 Luthersch 1837-05-15 Zaandam
25 Junij 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 380 35 Cornelis
Christoffel 1055
1832-05-28 Roomsch 1852-08-04 Delft bij contract met Regt van het R. weeshuis 19 Mei 1854 vrijwillig in dienst bij het 7e Regt Infan.
652 (tg 0137.01) 380 35 Lodewijk
Frank 736
1841-02-06 Israëlitisch 1856-08-02 s Gravenhage bij contract met de Subcommissie 5 Oct 1859 naar kol 3 H 162
652 (tg 0137.01) 380 36 Johanna
Rijke 684 W 1832-01-10 Hervormd 1840-07-30 Schiedam
10 Mei 1855 ontslagen in invnr 1389 is het ontslag op 1 mei 1855
652 (tg 0137.01) 380 36 Pieter
Wieringa 486f W 1843-06-14 Hervormd 1856-08-15 Groningen bij contract met de Archidiaken

652 (tg 0137.01) 381 37 Elisabeth
Wiltenburg 371
1829-02-08 Hervormd 1836-05-09

2 Mei 1847 overleden
652 (tg 0137.01) 381 37 Willem Benjamin
Feltman 1011 W 1835-11-01 Hervormd 1848-07-27 Amsterdam bij contract ad ƒ 60.- met Mej D. Feltman; V2 22 Sept 1850 ged, 24 d terug; 8 Oct 1850 naar het 2e Gest Strafk.; 8 Aug 1851 ged, 13e d terug; 15 Nov 1853 na de O/S; 9 Junij 1854 in mil dienst bij het 7e Regt Inf in invnr 1389 is zijn geboortedatum veranderd in 01-11-1834
652 (tg 0137.01) 381 37 Anthonia Adriana de Nooijer 417b
1846-08-15 Hervormd 1856-08-30 Vlissingen bij contract met het arm- gast- en weeshuis 14 Sept 1859 na kol 2 H 51
652 (tg 0137.01) 381 38 Johannes Samuel van Stokkum 867
1829-10-23 Roomsch 1836-05-09 Middelburg
18 Mei 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 381 38 Johannes
Smeets 1064
1838-02-15 Roomsch 1852-12-29 Rotterdam bij contract met het Armbestuur aan den Steiger; OS; Veenh N2 strafkol. 13 Aug 1853 in dienst bij de Marine, 15 Sept 1853 terug; 14 Sept 1855 naar het 2e gest strafk; 21 Julij 1857 als Milicien bij de staande(?) armee
652 (tg 0137.01) 381 39 Jacob Nicolaas
Oosting 739 D 1827-03-27 Hervormd 1837-05-08 s Gravenhage
1 April 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 381 39 Evert Johan Ferdinand
Makay 186
1843-12-24 Hervormd 1848-08-17 Dordrecht bij contract met Burg en wethouderen in vervanging van J. Giberius 10 Februarij 1849 overleden
652 (tg 0137.01) 381 39 Maria Margrieta van Scheers 186
1842-09-03 Hervormd 1849-10-04 Dordrecht bij contract met Burg en wethouderen in vervanging 5 Octob 1859 na kol 3 H 106
652 (tg 0137.01) 381 40 Jurriaan
Siegelaar 832
1825-08-04 Hervormd 1833-04-25 Zaandam
24 Junij 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 381 40 Johannes
Grootegoed 859
1838-03-29 Roomsch 1852-07-28 s Hage bij contr met Regt der R. Armen ter vervanging van J.F. Harryvan, zie aanschr der P. C. dd 4 Junij 1853 N2 9 Junij 1853 overg van Alg contract N. 614; 4 Junij 1858 ontslagen invnr 1389 aankomstdatum 9 juni 1853; invnr 1412 geboortedatum 29 mei 1838
652 (tg 0137.01) 381 41 Sicco Jacobus
Oosting 743 D 1829-04-26 Hervormd 1837-05-08 s Gravenhage
3 Augustus 1848 ontslagen invnr 1389 aankomstdatum 28-12-1848; kol 3/92; deserteert 26-5-1849
652 (tg 0137.01) 381 41 Jacobus
Huser 416
1832-08-20 Roomsch 1843-05-22 Vlissingen overgen van het Alg Contr N. 116 zie aanschr. der PC dd 5 Sept 1848 N 3 26 Maart 1852 ontslagen invnr 1389 geeft aankomst 30-09-1848, maar vlg invnr 1412 is dat de overschrijvingsdatum
652 (tg 0137.01) 381 41 Aaltje
Wories 506f
1842-05-29 Hervormd 1853-07-25 Groningen bij contr met de Archidiaken van de N.H. Gem. 19 Junij 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 381 42 Dirk
Rams 1030
1822-03-30 Hervormd 1841-04-19 Delft
5 April 1844 ontslagen
652 (tg 0137.01) 381 42 Pieter Wijnand
Smit 545
1828-12-27 Hervormd 1838-10-04 s Hage OS strafkol N 24 22 Julij 1850 als Milicien bij het 2e Regt. Infan. DUBBELE inschrijving, zie scan 376 PK-nummer 11
652 (tg 0137.01) 381 42 Johannes
Roeraade 544 W 1843-04-12 Hervormd 1853-09-01 s Hage bij contract met diaken. der N. H. Gem. 6 Octb 1853 ged en terug; 27 Julij 1856 ged, 10 d ter
652 (tg 0137.01) 382 43 Johannes
Rademaker 187
1832-04-10 Hervormd 1843-09-25 Dordrecht zie Resol der PC dd 16 Dec 1843 N 13 overgen Alg Contr N 355 2 Julij 1852 in dienst bij het ?e Regt. Infan.
652 (tg 0137.01) 382 43 Hinderkien
Reinders 483
1831-05-04 Hervormd 1853-09-07 Groningen bij contract met de Archidiaken 14 Sept 1859 naar kol 3 H 39 hoeve zou ook kunnen zijn 69
652 (tg 0137.01) 382 44 Jan
Smit 815 W 1820-12-18 Roomsch 1828-07-06 Utrecht OS N 19 26 Februarij 1851 ontslagen B-nummer moet zijn 813; OS N kan ook zijn OS H
652 (tg 0137.01) 382 44 Gijsbert van Meeteren 479
1837-11-13 Hervormd 1853-09-07 Groningen bij contract met de Archidiaken 16 Januarij 1855 ontslagen of Heeteren?
652 (tg 0137.01) 382 44 Anthonetta
Dijkgraaf 417c
1849-01-11 Hervormd 1856-08-30 Vlissingen bij contract met het arm- gast- en weeshuis 21 Mei 1857 ontslagen invnr 1389 geboortedatum 04-01-1849
652 (tg 0137.01) 382 45 Catharina Johanna
Rademaker 188 W 1836-02-22 Hervormd 1843-09-25 Dordrecht overgen van het Alg Contr N 356 11 Junij 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 382 46 Maria Wilhelmina
Philippe 414
1820-01-21 Luthersch 1828-08-25 Vlissingen
25 Junij 1844 ontslagen invnr 1389 aankomstdatum 24 juni 1829; Philippi met een 'i'
652 (tg 0137.01) 382 46 Peter Johannis van Duiven 533
1839-12-07 Roomsch 1853-10-29 Bergen op Zoom bij contr met Regt van het Stadswees- arm- en kinderhuis; Veenh 2e gest strafk 1 April 1859 als Milic. bij het 8 Regt Inf
652 (tg 0137.01) 382 47 Ewaldus
Teerlink 175
1826-06-26 Hervormd 1841-05-15 Dordrecht
17 April 1849 ontslagen
652 (tg 0137.01) 382 47 Peter Jan
Santman 175
1838-08-31 Hervormd 1849-08-01 Dordrecht bij contr met Burg en weth 16 Maart 1851 overleden invnr 1389 Pieter Jan
652 (tg 0137.01) 382 47 Arie
Hellendoorn 541 W 1843-10-18 Hervormd 1853-11-25 s Gravenhage bij contr met diaken der H.G. in vervanging

652 (tg 0137.01) 382 48 Jannetje van den Broeke 417b W 1830-01-09 Hervormd 1840-04-27 Vlissingen
1 Julij 1853 van verlof achtergbleven als meisje naar Wateren, dus 'waschmeid' aldaar / 1 juli 1853 kan ook zijn 6 juli 1853
652 (tg 0137.01) 382 48 Leendert
Kerkveld 473
1842-04-18 Hervormd 1853-12-19 Groningen bij contr met de Archidiaken 6 Mei 1859 ontslagen
652 (tg 0137.01) 383 49 Simon
Teerlink 176
1829-02-06 Hervormd 1841-05-15 Dordrecht
2 Augustus 1849 ontslagen
652 (tg 0137.01) 383 49 Johannes
Hollegraaff 477 W 1846-10-02 Hervormd 1854-01-20 Groningen bij contr met den Archidiaken in vervanging

652 (tg 0137.01) 383 50 Cornelis van der Pol 376
1825-06-22 Roomsch 1834-03-24 Haarlem
4 April 1845 ontslagen
652 (tg 0137.01) 383 50 Anna Elizabeth
Thonhaüser

1829-05-13 Hervormd 1846-06-22 Veenhuizen voor rekening der Maatsch. 14 April 1854 ontslagen
652 (tg 0137.01) 383 50 Dina Cornelia van Dijke 417f
1850-04-13 Hervormd 1856-08-30 Vlissingen bij contr met het arm- gast- en weeshuis 5 Octob 1859 naar kol 2 H 39
652 (tg 0137.01) 383 51 Johannes van der Pol 377
1827-11-04 Roomsch 1834-03-24 Haarlem
6 April 1849 ontslagen
652 (tg 0137.01) 383 51 Joannes
Lakenberg


Roomsch 1854-02-06 Groningen overgeschr op Alg Contract N 753

652 (tg 0137.01) 383 51 Hendrikus Johannes
Karreman 858
1838-01-07 Roomsch 1854-05-03 s Gravenhage bij contr met het RC wees- en armbestuur 29 Novbr 1855 in zeedienst In invnr 1389 ontbreekt het deel van het B-nummer 858 met deze inschrijving
652 (tg 0137.01) 383 51 Trientje
Jans 472
1844-08-20 Hervormd 1856-11-21 Groningen bij contr met de Archidiaken in vervanging 14 Sept 1859 naar kol 3 H 168
652 (tg 0137.01) 383 52 Dina
Kannegieter 417c
1826-01-24 Hervormd 1836-05-09 Vlissingen
4 April 1845 ontslagen
652 (tg 0137.01) 383 52 August Theodoor Herman
Thonhaüser

1837-08-21 Hervormd 1846-06-22 Veenhuizen voor reken. der Maatsch. 30 Julij 1856 in dienst bij het Instr. Batt te Kampen
652 (tg 0137.01) 383 53 Antje onder den Boom 192bis
1816-08-25 Hervormd 1837-11-20 Dokkum
15 Mei 1846 overleden of 25 mei 1846 ovl?
652 (tg 0137.01) 383 53 Mariana Katarina Wilhelmina
Thonhaüser

1840-10-10 Hervormd 1846-06-22 Veenhuizen voor rekening der Maatsch.

652 (tg 0137.01) 383 54 Arend Tiemes
Kannegieter 417d W 1828-03-01 Hervormd 1836-05-09 Vlissingen
21 Mei 1851 ontslagen invnr 1389 Arend Times
652 (tg 0137.01) 383 54 David van Dijke 417d W 1840-12-24 Hervormd 1852-08-31 Vlissingen bij contract in vervanging

652 (tg 0137.01) 384 55 Jan
Deegelink 26
1823-06-14 Hervormd 1836-04-15 Enkhuizen
29 October 1843 overleden invnr 1389 Degelink
652 (tg 0137.01) 384 55 Gerritdina Jacoba
Rademaker 189
1838-05-07 Hervormd 1843-09-25 Dordrecht overgen van het Alg Contr N 358 8 Decemb 1852 overleden
652 (tg 0137.01) 384 55 Joannes Franciscus
Singerling


Roomsch 1854-02-06 Groningen overgen op het Alg Contr N 755

652 (tg 0137.01) 384 55 Huibert van de Graaf 203
1840-11-25 Hervormd 1854-05-22 Dordrecht bij contr met Burg en weth 28 Mei 1854 aan den Regtbank te Assen
652 (tg 0137.01) 384 56 Levie Jacob van Kollen 1015
1827-10-24 Israëlitisch 1842-10-18 Amsterdam
9 April 1844 gedesert invnr 1389 van Kollem;
652 (tg 0137.01) 384 56 Johannes
Thonhaüser

1843-05-31 Hervormd 1846-06-22 Veenhuizen voor rekening der Maatschappij

652 (tg 0137.01) 384 57 Rijk
Jonkman 35 W 1825-05-19 Hervormd 1833-05-03 Enkhuizen
30 Oct 1844 ontslagen
652 (tg 0137.01) 384 57 Pieter
Urker 35
1836-03-02 Hervormd 1845-04-17 Enkhuizen overgenomen van het Alg. Contract N 827 23 December 1846 overleden
652 (tg 0137.01) 384 57 Johannes Willem
Harting 1080
1836-05-17 Hervormd 1854-06-19 s Hage van de subcommissie a ƒ 60.- 29 Junij 1855 vrijwillig in mIlt. dienst
652 (tg 0137.01) 384 58 Hendrik
Bosman 177
1831-10-06 Roomsch 1841-05-15 Dordrecht
9 April 1847 ontslagen
652 (tg 0137.01) 384 58 Frans van Scheers 177
1836-10-31 Hervormd 1849-10-04 Dordrecht bij contract in vervanging/ 2e gest 23 Mrt 1856 naar het 2e gest strafk; 10 Mei 1856 Veenh 2e gest en 16 d ontslagen
652 (tg 0137.01) 384 59 Hendrik van Dee 180 W 1830-02-15 Hervormd 1841-05-15 Dordrecht OS strafkolonie 13 Mei 1850 in Milr. dienst, 22 Sept 1850 terug en weer opgenomen; 28 October 1852 ontslagen invnr 1389 13 juni 1850 in militaire dienst in plaats van 13 mei
652 (tg 0137.01) 384 59 Simon Marinus
Koetsch 1081 W 1843-03-14 Hervormd 1854-06-19 s Hage van de subcommissie a ƒ 60.-, zie brief 1 Augs 1854 N 15 15 Aug 1859 vrijw. in dienst bij het Instructie Battaill. te Kampen hervormd doorgehaald en vervangen door Roomsch? 1389 15-08-1860 naar Kampen
652 (tg 0137.01) 384 60 Jan
Hendriks 417f
1827-01-08 Luthersch 1838-05-14 Vlissingen
21 Mei 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 384 60 Gijsbertus de Lange 417f
1832-04-15 Hervormd 1847-09-08 Vlissingen overgen van het Alg Contr N 1694 28 Junij 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 384 60 Johannes Leendert in 't Hout 1084 W 1835-08-16 Remonstrants 1854-07-21 Rotterdam bij contr a ƒ 60.- met de Comm Remonstr Junij 1855 tijdens zijn verlof te Rotterdam overleden
652 (tg 0137.01) 385 61 Jan
Trompetter 563 W 1823-04-04 Hervormd 1834-04-17 Koog aan de Zaan
18 April 1848 ontslagen invnr 1389 aankomstdatum 30 juli 1836
652 (tg 0137.01) 385 61 Jan
Trompetter 563
1823-04-04 Hervormd 1848-09-18 Koog aan de Zaan bevorens hetzelfde Nr 3 Mei 1851 ontslagen invnr 1389 nog een DERDE opname
652 (tg 0137.01) 385 61 Hendricus
Honings 817 W 1839-02-07 Hervormd 1855-01-12 Utrecht bij contr met de Aalmoes. kamer 6 April 1859 ontslagen invnr 1389 ontslagdatum 26 april 1859
652 (tg 0137.01) 385 62 Jacobus de Klerk 178
1829-10-10 Hervormd 1841-06-25 Dordrecht
15 Januarij 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 385 62 Cornelis Anthonie
Honings 825 W 1844-07-13 Hervormd 1855-01-12 Utrecht bij contr met de Aalm: kamer

652 (tg 0137.01) 385 63 Maria Helena de Klerk 179 W 1834-01-00 Hervormd 1841-06-25 Dordrecht
10 Junij 1857 ontslagen invnr 1389 ontslagdatum 19 juni 1857
652 (tg 0137.01) 385 64 Jan
Vergeer 127
1821-11-19 Hervormd 1829-04-06 Rotterdam O/S strafk: N 6 9 April 1844 naar de O/S; 23 April 1844 in dienst bij het 6 Regt Infanterie kan ook zijn O/S strafk: N 9
652 (tg 0137.01) 385 64 Arie
Lugten 194 W 1838-02-01 Hervormd 1846-09-11 Dordrecht bij kontrakt met Burg en wethoud 1 Julij 1857 ontslagen voor de N. M.
652 (tg 0137.01) 385 65 Jacob
Boek 27
1833-01-05 Hervormd 1840-05-09 Enkhuizen
2 Maart 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 385 65 Johannes Theodorus
Mittelbeek 1094
1840-09-20 Oud Roomsch 1854-01-12 Utrecht bij contr met Regt. der oude R.C. Aalm. kamer 29 Novbr 1855 in zeedienst getred. invnr 1389 aankomstdatum 12 januari 1855
652 (tg 0137.01) 385 66 Pieter
Karsdorp 182
1831-11-13 Hervormd 1841-11-24 Dordrecht overgen van het Alg Contr No 1808 20 Mei 1848 ontslagen in 1389 en 1413 geboortedatum 13 december 1831
652 (tg 0137.01) 385 66 Jacob
Valkenburg 199
1832-04-25 Hervormd 1848-05-20 Dordrecht bij contr met Burg. en wethoud. 2 Julij 1852 in dienst bij het 8e Regt. Inf.
652 (tg 0137.01) 385 66 Abraham
Hartog 1095
1838-02-17 Israëlitisch 1855-04-19 s Gravenhage bij contr met de subcommissie 7 Nov 1859 naar Kol 3 H 133 dubbel opgenomen wegens TWEE naamsvormen / laatste cijfer hoevenr onduidelijk
652 (tg 0137.01) 385 66 Hartog
Ikkersheim 1095
1838-02-17 Israëlitisch 1855-04-19 s Gravenhage bij contr met de subcommissie 7 Nov 1859 naar Kol 3 H 133 dubbel opgenomen wegens TWEE naamsvormen / laatste cijfer hoevenr onduidelijk
652 (tg 0137.01) 386 67 François Johannes Wilhelmus
Heghuizen 181 W 1829-09-18 Hervormd 1841-12-29 Dordrecht overgen van het Alg. Contr N. 1834 21 Octob 1848 ged, 23 d ter; 17 Febr 1849 ged, 25 d ter; 15 Junij 1849 ter beproeving in Mil dienst genom., 26 junij 1849 ter; 18 Junij 1850 ter beproeving in reserve bij het 8 Regt, 25 ter; 27 April 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 67 Roelof
Hunderman 482 W 1844-08-13 Hervormd 1855-06-01 Groningen bij contract met de Archidiaken in vervanging 1 Oct 1857 ged, 2 d ter; 25 Junij 1858 ged, 26 ter; 8 Julij 1859 ged , 9 d terug
652 (tg 0137.01) 386 68 Nanne
Scherling 478
1821-01-12 Hervormd 1829-10-26 Groningen
9 Mei 1844 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 68 Geertje
Lugten 195
1835-09-06 Hervormd 1846-09-11 Dordrecht bij contract met Burg en weth 24 April 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 69 Arendje de Haan 37
1822-08-27 Hervormd 1834-05-08 Enkhuizen
10 Oct 1843 ontslagen invnr 1389 den Haan
652 (tg 0137.01) 386 69 Arie
Tinmans 183 W 1830-01-12 Hervormd 1842-07-20 Dordrecht overgen van het Alg. Contr. N 2115 20 Junij 1847 gedesert. 27 d terug; 17 April 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 69 Christiaan
Poortman 503
1846-05-16 Hervormd 1855-07-11 Groningen bij contr met de Archidiaken in vervanging 22 Mei 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 70 Adam
Degelink 38
1824-11-22 Hervormd 1836-04-15 Enkhuizen
21 April 1846 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 70 Everdina
Lugten 196
1841-10-10 Hervormd 1846-09-11 Dordrecht bij contr met Burg. en wethoud. 2 April 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 71 Jan Hendrik
Zimmerman 190
1829-00-00 Hervormd 1843-11-13 Dordrecht overgen van het Alg. Contr. N 405 23 April 1850 ontslagen Algemeen contractnummer 405 klopt niet, er is ook geen J.H. Zimmerman onder de wezen
652 (tg 0137.01) 386 71 Gerrit
Wegman 190 W 1840-12-18 N. Hervormd 1851-07-30 Dordrecht bij contracr met Burg. en weth. 2 Julij 1856 ged, 10 d terug
652 (tg 0137.01) 386 72 Hendrik
Storij 835
1822-01-27 Hervormd 1836-09-12 Delft
6 April 1844 gedeserteerd
652 (tg 0137.01) 386 72 Adolph August
Radermacher 859
1832-10-14 Roomsch 1847-02-22 s Hage bij contract met Reg. der R. C. weezen en armen in vervanging 15 Aug 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 72 Hermanus Laurentius
Jansen 859
1834-05-24 Roomsch 1848-10-10 s Hage bij contract met Reg. der R. C. weezen en armen in vervanging 2 November 1849 ontslagen
652 (tg 0137.01) 386 72 Arnoldus Jacobus van Ingen 342
1834-10-02 Hervormd 1851-09-20 Veenhuzen bij contract met Regt. der aalm. kamer te Utrecht; bevorens bedel. kol N 1775 5 Mei 1856 ontslagen
652 (tg 0137.01) 387 73 Gerrit
Schukking 492
1817-11-07 Hervormd 1834-11-14 Hoogezand
24 Mei 1844 ontslagen
652 (tg 0137.01) 387 73 Frederik Christiaan
Muller 964
1826-01-13 E. Lutersch 1847-05-27 s Gravenhage bij contract met Diaken der Luth. Gemeente 10 Maart 1854 ontslagen
652 (tg 0137.01) 387 73 Frederik Christiaan
Muller 1077
1826-01-13 E. Lutersch 1854-06-01 s Gravenhage bij contract met Diaken der Luth. Gemeente; strafk 2e gest 16 Febr 1855 naar het 2e Gest strafkol; 11 Dec 1858 naar het 2e Gest strafkol; 26 Junij 1859 afgehaald als krankzinnig
652 (tg 0137.01) 387 74 Johannes Wijnand
Jonkman 370
1822-09-02 Hervormd 1837-05-08 Middelburg
9 April 1844 naar de O/S strafk 9; 10 Sept 1844 in mil. Dienst getreden
652 (tg 0137.01) 387 74 Simon
Veld 38
1833-06-20 Hervormd 1847-05-27 Enkhuizen bij contract met het gecombineerde wees- en kinderhuis in vervanging 2 Maart 1850 ontslagen in 1389 is de achternaam Velt
652 (tg 0137.01) 387 74 Willem Groenboom
Mendersing 479
1835-09-09 Hervormd 1855-09-17 Groningen bij contr met de Archidiaken en weesm. 22 Nov 1856 ged, 23 d ter; 5 Febr 1857 ged, 11 d terug; 6 Maart 1857 ontslagen In 1389 en op wiewaswie Willem Mendersing Groenboom
652 (tg 0137.01) 387 74 Karel
Wolters 479 W 1840-12-25 Hervormd 1858-05-05 Groningen bij contr met de Archidiaken en weesm.

652 (tg 0137.01) 387 75 Adrianus Jacobus
Borsboom 368
1826-04-12 Hervormd 1837-05-08 Middelburg
20 September 1847 overleden
652 (tg 0137.01) 387 75 Willem
Vrijland 351
1851-07-30 Hervormd 1855-09-29 Schiedam bij contr. met Regt. der Magistr. Armkamer te ?? 13 Octob. 1859 na kol 1 H 143
652 (tg 0137.01) 387 76 Jan
Mos 37
1834-03-15 Hervormd 1843-07-14 Enkhuizen overgen. van het Alg. Contr. N 257 2 Mrt 1850 ontslagen Aankomstdatum volgens invnr 1389 1 maart 1844, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 387 76 Jan
Moll 37
1840-10-15 Hervormd 1850-05-30 Enkhuizen bij contract met Regenten in vervanging 18 October 1855 ontslagen
652 (tg 0137.01) 387 76 Wolter
Wolters 494 W 1843-08-17 Hervormd 1858-05-05 Groningen bij contract met de Archidiaken

652 (tg 0137.01) 387 77 Woudje van Leeuwen 26
1835-02-24 Hervormd 1843-07-14 Enkhuizen overgen. van het Alg. Contract N 264 2 Maart 1850 ontslagen Aankomstdatum volgens invnr 1389 1 maart 1844, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 387 77 Wilhelm Antonius
Akeman 1029
1832-03-13 Roomsch 1850-08-17 s Gravenhage bij contracr met D. Ruijgrok & van Brussel 22 Julij 1851 in dienst bij het 8e Regt. Inf.
652 (tg 0137.01) 387 77 Wilhelmina Dorothea
Thomann 367
1833-10-23 Hervormd 1855-10-05 Middelburg bij contract met Burg. & weth. (2e maal) 13 Octob 1859 naar kol 1 H 118 In 1389 zijn de voornamen Johanna Wilhelmina Dorothea
652 (tg 0137.01) 387 78 Hermanus van Efferen 191
1829-09-08 Hervormd 1844-03-14 Dordrecht
20 Junij 1848 als Milic. In dienst bij het 8e Reg.
652 (tg 0137.01) 387 78 Margrieta van Scheers 191
1844-12-04 Hervormd 1849-10-04 Dordrecht bij contract in vervanging 13 Octob. 1859 na kol 3 H 106
652 (tg 0137.01) 388 79 Johanna van den Hoorn 827
1831-04-12 Hervormd 1837-05-29 Utrecht
14 Mei 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 388 79 Teunissien
Pruis 476
1840-01-01 Hervormd 1858-07-07 Groningen Bij contract met den Archidiaken 14 Sept. 1859 na kol 1 H 119
652 (tg 0137.01) 388 80 Magdalena van Gelderen 411
1830-10-31 Hervormd 1843-05-22 Vlissingen overgen. van het Alg. Contract N 101 28 Mei 1852 ontslagen Aankomstdatum volgens invnr 1389 1 oktober 1844, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 388 80 Eelke
Niemeijer 960
1841-04-14 Doopsgezind 1855-10-18 Sappemeer bij contr. a ƒ 60.- met diakenen der Doopsgezinde Gem. 3 April 1857 ontslagen, 30 Mei 1857 weder opgenomen; 1 October 1857 als ontslagen afgevoerd In invnr 1389 staat als ontslagdatum alleen 3 april 1857
652 (tg 0137.01) 388 80 Roelf
Bruning 503 W 1845-04-02 Hervormd 1858-09-14 Groningen bij contr. met de Archidiaken

652 (tg 0137.01) 388 81 Johannes van Gelderen 413
1833-06-30 Hervormd 1843-05-22 Vlissingen overgen. van het Alg. Contract N 102 13 December 1851 ontslagen Aankomstdatum volgens invnr 1389 1 oktober 1844, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 388 81 Jacoba Wilhelmina van Dijke 413
1846-09-05 Hervormd 1852-08-31 Vlissingen bij contract in vervanging 5 Octob. 1859 na kol 2 H 43
652 (tg 0137.01) 388 82 Johanna van Gelderen 414
1835-01-14 Hervormd 1843-05-22 Vlissingen overgen. van het Alg. Contract N 103 19 Aug. 1852 ontslagen Aankomstdatum volgens invnr 1389 1 oktober 1844, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 388 82 Jan Casper
Bakker 506 W 1843-05-17 Hervormd 1855-11-02 Groningen bij contract met de Archidiaken der Herv. gem.
B-nummer is eigenlijk 506c
652 (tg 0137.01) 388 83 Berendina
Erenstein 500
1821-02-05 Hervormd 1834-03-04 Groningen
14 Mei 1844 ontslagen
652 (tg 0137.01) 388 83 Cornelia de Groot Viertelhauzer 858
1829-09-11 Roomsch 1844-10-21 s Gravenhage in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen 19 Decemb 1845 ontslagen
652 (tg 0137.01) 388 83 Johanna
Putters 858
1831-02-22 Roomsch 1846-01-15 s Gravenhage in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen 9 November 1846 ontslagen
652 (tg 0137.01) 388 83 Cornelia de Groot Viertelhauzer 858
1829-09-11 Roomsch 1846-11-19 s Gravenhage in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen 1 Augustus 1848 ontslagen In invnr 1389 ontbreekt het deel van het B-nummer 858 met deze inschrijving
652 (tg 0137.01) 388 83 Gerardus
Steffer 858
1834-11-11 Roomsch 1848-10-10 s Gravenhage in vervanging van Regenten der R.C. weezen en armen / O/S strafkol N 34 7 febr 1854 naar de O/S strafkol; 22 April 1854 ontslagen In invnr 1389 ontbreekt het deel van het B-nummer 858 met deze inschrijving
652 (tg 0137.01) 388 83 Willem
Bakker 493 W 1845-08-23 Hervormd 1855-11-02 Groningen bij contr met de Archidiaken

652 (tg 0137.01) 388 84 Cornelis Felix Josephus van Paeschen 415
1833-08-10 Roomsch 1843-05-22 Vlissingen overgen. van het Alg. Contract N 104 18 Julij 1848 ged, 19 d ter; 8 Aug 1854 ontslagen Invnr 1389 'hervormd'en aankomstdatum 28-02-1845, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 388 84 Johannes
Doornbosch 481
1845-04-25 Hervormd 1855-11-02 Groningen bij contr. met de Archidiaken der Herv. gem. 5 Julij 1858 overleden In invnr 1389 Doornbos
652 (tg 0137.01) 389 85 Arnoldus Franciscus
Nieuwstad 1003
1824-03-11 Roomsch 1845-06-12 Delft bij contract met Regenten van het R.C. weeshuis 1 Nov 1845 naar Veenh N 2 gedetach; 10 Jan 1846 overgen van Veenh N2 en 12 Jan 1846 ontslagen Aankomstdatum in invnr 1389 13 juni 1845
652 (tg 0137.01) 389 85 Meijna
Nicolaas 35
1838-01-31 Hervormd 1847-05-27 Enkhuizen bij contract met Regenten van 't weeshuis in vervanging 2 Maart 1850 ontslagen
652 (tg 0137.01) 389 85 Cornelis
Voorn 35 W 1833-10-06 Hervormd 1847-05-27 Enkhuizen bij contract met Regenten van 't weeshuis in vervanging; overgen. van N 1489 1 Junij 1851 in dienst bij de Marine Aankomstdatum volgens invnr 1389 25 april 1850, maar dat is datum van overschrijving
652 (tg 0137.01) 389 85 Johan Hendrik
Behagel 538
1839-09-22 Hervormd 1855-12-01 s Gravenhage bij contract met Diaken der Herv. Gem. in verv 4 Novemb 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 389 86 Albert
Albertsma

1816-02-27 Hervormd 1825-07-02 Schoterland kol 2 27 April 1855 gehuwd ontslagen
652 (tg 0137.01) 389 86 Pierre Jean Charles
Suisson 858
1838-08-22 Roomsch 1856-02-07 s Hage bij contr. met Regt, der R.C.Armen te 's Hage 18 Julij 1857 ontslagen In invnr 1389 ontbreekt het deel van het B-nummer 858 met deze inschrijving
652 (tg 0137.01) 389 87 Franciscus
Frinks 417
1833-11-06 Roomsch 1843-05-22 Vlissingen overgenomen van het Alg. Contract N 105 19 Junij 1853 in zeedienst getreden B-nummer is eigenlijk 417c
652 (tg 0137.01) 389 87 Cornelia Johanna
Thienpondt 411
1849-02-27 Roomsch 1856-03-18 Vlissingen bij contracr met Regt. van het arm gast en weesjhuis 5 Octobr 1859 na kol 2 H 41
652 (tg 0137.01) 389 88 Theresia Francisca van Paeschen 417e
1829-04-28 Roomsch 1837-05-08 Vlissingen
30 April 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 389 88 Maria Elizabeth van Dijke 417e
1842-12-31 Hervormd 1852-08-31 Vlissingen bij contract in vervanging 13 Octob 1859 naar kol 2 H 28
652 (tg 0137.01) 389 89 Johannes van der Parren 192
1837-04-17 Roomsch 1845-10-15 Dordrecht bij contract met Burg en wethouders 29 Novbr 1855 in Z.M. Zeedienst
652 (tg 0137.01) 389 89 Wilhelmina Catharina
Thienpondt 412
1851-02-01 Roomsch 1856-03-18 Vlissingen bij contract met Burg en wethouders 16 Octob 1859 na kol 2 H 40
652 (tg 0137.01) 389 90 Bernardus
Bekkers 61
1825-10-30 Roomsch 1837-10-07 Kampen
30 October 1845 ontslagen
652 (tg 0137.01) 389 90 Helena van Leeuwen 335
1835-06-19 Hervormd 1847-06-21 Utrecht
15 Augustus 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 389 90 Hendrik Marijnus
Konijnenburg 814
1832-02-17 Hervormd 1850-02-22 Veenhuizen bij contract met Regenten der Aalm. kamer te Utrecht; bevorens bedel. kol. N 165 22 Sept 1851 ontslagen in 1389 Hendrik Marinus
652 (tg 0137.01) 389 90 Frederik de Boer 1
1837-02-13 Hervormd 1852-10-18 Monnickendam bij contract in vervanging 13 Aug 1853 in dienst bij de Marine
652 (tg 0137.01) 389 90 Dirk Ferdinandus
Thienpondt 415
1852-10-21 Roomsch 1856-03-18 Vlissingen bij contract in vervanging 16 Octob 1859 naar kol 2 H 40
652 (tg 0137.01) 390 91 Adrianus van der Parren 193
1842-11-20 Roomsch 1845-10-15 Dordrecht bij contr met Burg. & wethouderen 5 Octob 1859 na kol 1 H 61
652 (tg 0137.01) 390 92 Anna Maria
Woutersche 857
1827-10-10 Roomsch 1837-10-07 s Hage
22 Junij 1849 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 92 Berendina Johanna
Konijnenburg 818 W 1835-02-04 Hervormd 1850-02-22 Veenhuizen bij contr met Regenten der Aalm. kamer te Utrecht; bevorens bedel. kolonist N 879 1 Julij 1858 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 93 Albertus
Bloem 480
1831-09-24 Hervormd 1845-11-28 Groningen bij contr met de Archidiaken der Herv gem in vervanging 10 Augustus 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 93 Cornelia Ottelina de Vries 183
1834-07-16 Hervormd 1850-04-18 Dordrecht bij contract met Burg. & wethouders 27 Julij 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 94 Hermanus
Tits 502
1834-02-12 Hervormd 1845-11-28 Groningen In vervanging bij contr. met de Archidiaken der Herv. gem. 6 Dec 1845 ged en terug, 16 Dec 1845 ged, 24 d terug; 23 Dec 1848 overleden
652 (tg 0137.01) 390 94 Jacob
Butterman 3 W 1839-05-27 Hervormd 1852-10-18 Monnickendam bij contract in vervanging 16 Mei 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 95 Alida van Lier 336
1837-02-13 Hervormd 1847-06-21 Utrecht
15 Augustus 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 95 Frederikus Carolus
Faurel 1030
1834-03-14 Roomsch 1850-11-06 Rotterdam bij contract met het Arm en Weezbestuur der R.C. gemeente aan den Steiger 6 November 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 95 Bernardus Nicolaas
Admiraal 963
1840-10-22 Roomsch 1856-03-21 Alkmaar bij contract met Regt. van het R.C. weeshuis 2 Julij 1857 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 96 Johanna Barbara van Lier 341
1839-01-08 Hervormd 1847-06-21 Utrecht
15 Augustus 1848 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 96 Hendrik Johan
Stumpff 1035
1839-05-01 Luthersch 1851-06-05 s Hage bij contract met den Heer J. F. Stumpff a ƒ 60.- 16 April 1852 ontslagen
652 (tg 0137.01) 390 96 Pieter
Butterman 4
1843-07-14 Hervormd 1852-10-18 Monnickendam bij contract in vervanging enz 15 Julij 1857 overleden