Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenKinderen met de achternaam Faber in de kindergestichten te Veenhuizen

Ooit een keer uitgezocht voor een lezing bij de Familievereniging Faber en nu dus maar alle wees- en armenkinderen met de achternaam Faber hieronder bij elkaar gezet. De kinderen zijn allemaal te vinden in de scans van de wezenregisters, zie helemaal bovenaan de pagina hoe die scans te bereiken zijn. Op volgorde van aankomst:

Jacobus Faber

● Jacobus Faber komt op 28 februari 1824 in het kindergesticht aan. Vanuit Arnhem, maar daar was hij uitbesteed door het Aalmoezeniershuis te Amsterdam. Hij staat dan ook met volgnummer 44 op de eerste lijst van Amsterdamse kinderen.
Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1810, hij is rooms-katholiek en hij staat met weesnummer 123 in het register van Veenhuizen-1 met invnr 1571. Hij verlaat op 28 juni 1828 met ontslag Veenhuizen.

Reinder Eeltjes Faber

● Reinder Eeltjes Faber komt op 2 juli 1825 aan uit Akkrum als onderdeel van een grote groep Friezen. Hij behoort tot de eerste bewoners van het derde gesticht. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 7 februari 1814 en staat met weesnummer 1440 in het register van Veenhuizen-3 met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410.
Achter zijn naam heeft de klerk een '(m)' gezet om zijn geslacht aan te geven. Hij gaat 22 januari 1830 in militaire dienst, zodat de genoemde geboortedatum waarschijnlijk niet klopt.

Bartle Eeltjes Faber

● Bartle Eeltjes Faber komt gelijk met Reinder Eeltjes en ook uit Akkrum op 2 juli 1825 aan. Hij zou zijn geboren op 8 augustus 1815 en staat met weesnummer 1441 in het register van Veenhuizen-3 met invnr 1572 en in de wezenregisters 1829-1830 met invnr 1410, 1831-1834 met invnr 1411 en 1835 en verder met invnr 1413.
Ook achter zijn naam zet de klerk een '(m)'. Hij deserteert op 3 juli 1827 (nog geen twaalf jaar oud) en weet meerdere maanden weg te blijven. Hij wordt teruggebracht op 21 november 1827. Hij verlaat Veenhuizen met ontslag op 29 maart 1836.

Hendrik Faber

● Hendrik Faber komt in het kindergesticht op 28 juni 1827 uit Amsterdam. Designatienummer 66/12. Hij staat met weesnummer 1069 in het register van Veenhuizen-1 met invnr 1571 en in de wezenregisters 1829-1830 met invnr 1410, 1831-1834 met invnr 1411 en 1835 en verder met invnr 1412.
Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 1 mei 1819 en rooms-katholiek. Hij moet zich 28 november 1835 voor de tuchtraad verantwoorden wegen het stelen van wortelen, zie het zittingsverslag. Hij gaat op 12 april 1839 met ontslag.

Trijntje Eeltjes Faber

● Trijntje Eeltjes Faber is de derde 'Eeltjes' die het kindergesticht binnenkomt. Zij arriveert op 8 oktober 1828 vanuit Utingeradeel. Zij komt in het die periode qua gezondheidstoestand zeer bedenkelijke derde gesticht en staat met weesnummer 1597 in het register van Veenhuizen-3 met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Designatienummer 112/1.
Zij zou zijn geboren 11 februari 1819 en is doopsgezind. Zij overlijdt 10 juni 1829.

Tjitse Eeltjes Faber

● Tjitse Eeltjes Faber komt gelijk met Trijntje Eeltjes aan op 8 oktober 1828. Designatienummer 112/2. Ook vanuit Utingeradeel, waarbij in latere boeken wordt vermeld dat hij te Akkrum is geboren. Hij staat met weesnummer 1607 in het register van Veenhuizen-3 met invnr 1572 en in de wezenregisters 1829-1830 met invnr 1410, 1831-1834 met invnr 1411 en 1835 en verder met invnr 1413.
Hij zou zijn geboren 26 oktober 1820 en hij verlaat het gesticht met ontslag op 6 april 1841.

Ynskjen Jans Faber

● Ynskjen Jans Faber komt aan op 26 juli 1832 vanuit Schoterland. Designatienummer 201/10. Achter haar naam heeft de klerk een '(v)' gezet om haar geslacht aan te geven. Zij staat met weesnummer 1114 in de wezenregisters 1831-1834 met invnr 1411 en 1835 en verder met invnr 1412.
Zij zou zijn geboren op 23 juli 1816 en zij is hervormd. Zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 29 maart 1836.

Gerritje Faber

● Gerritje Faber tenslotte komt op 27 april 1837 aan vanuit Harlingen. Designatienummer 355/2. Achter haar naam heeft de klerk een '(v)' gezet om haar geslacht aan te geven. Zij staat met weesnummer 385 in het wezenregister 1835 en verder met invnr 1412.
Zij is volgens de kolonieadministratie geboren op 3 september 1828 en hervormd. Zij verlaat het kindergesticht met ontslag op 10 april 1845.