Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenNog lang niet compleet overzicht van wezen die schoolmeester worden

Onderstaande lijst moet geleidelijk groeien. Er komen de weesjongens op te staan die in de kolonie onderwijzer zijn geworden. Als een naam een afwijkend kleurtje heeft is er (of komt er) een aan hem gewijde pagina, meestal op het onderwijsgedeelte van de site.

Albert Teeuwis Albertsma en Klaas Teeuwis Albertsma zijn broers en die heb ik samengenomen op n pagina.

Sijbrandi Braak komt als weesjongen uit Kollum en wordt uiteindelijk hoofdonderwijzer in de gestichten voor weeskinderen.

Janus Meijer Drees, van wees uit Hillegom tot schoolmeester van Willemsoord.

Pieter Johannes Hijgenaar is bij mijn weten de enige wees-onderwijzer die van de kolonie deserteert.

Pieter van der Koogh wordt door de onderwijzer van Willemsoord op zijn sterfbed als zijn opvolger aangewezen.

Frans Anthonie Labodaan schijnt ook les te geven, maar nadere bijzonderheden daarover ontbreken.

Karel Mller, zal in zijn latere leven als hij hoofdonderwijzer te Texel is het boek De wees van Amsterdam schrijven.

Jacob IJzaaks Sasburg vertrekt na in de kolonie onderwijs te hebben gegeven naar een onderwijsbaan elders, zijn broers Harmen Sasburg en Reint Sasburg melden zich later ook bij het koloniale onderwijs.

Daniel Was wiens naam heel soms voorkomt als Wasch, blijft tot zijn dood les geven in het kindergesticht, waarna zijn weduwe trouwt met een van zijn leerlingen.

Jan Jeltes Witsiers vertrekt na een tijdje in het koloniale onderwijs om de post van ondermeester in Westzaan te aanvaarden.