Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenDesignatielijst nummer 1: kinderen van het Aalmoezeniersweeshuis

Een uitleg over designatielijsten en designatienummers staat op deze pagina. De lijst waar het hier over gaat bevindt zich in invnr 1420, is gedateerd 30 januari 1824 en is gemaakt 'ter ordonnantie van Heeren Burgemeesteren, der stad Amsterdam'.

Het zijn de kinderen die het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam na zware druk van de autoriteiten op dit moment bereid is naar de koloniėn te laten gaan. Allemaal al wat oudere kinderen die al eerder door het weeshuis zijn uitbesteed op het platteland.

Vanaf 19 februari 1824 beginnen deze jongeren daadwerkelijk in Veenhuizen aan te komen. Maar op deze lijst staan ook sommigen die nooit in het kindergesticht in Veenhuizen zijn geweest.

Oorspronkelijke indeling

De lijst wordt hier wat anders weergegeven dat het origineel. In dat origineel waren er negen kolommen. Als volgt:

● De eerste kolom gaf het volgnummer, hieronder opgenomen.

● De tweede kolom was 'Naam en toenaam', ook hier opgenomen. Er was bij diverse namen met potlood een cijfer geplaatst, dat blijkt overeen te komen met het weesnummer in de wezenregisters en is dus na aankomst door de administratie van de kolonie er bij gezet. Op dat nummer zijn ze dus te vinden op de scans van de wezenregisters. Hieronder is dat cijfer tussen haakjes achter de naam gezet.

● De derde kolom was 'Waarschijnlijke Ouderdom op 1 januari 1824', ook hieronder opgenomen.

● De vierde kolom was 'jaar en dag van geboorte'. Daar was bij iedereen hetzelfde ingevuld: 'onbekend'. Dat is daarom hier niet opgenomen.

● De vijfde kolom was 'Godsdienst'. De gezindheden waren op de designatielijst voluit geschreven, maar zijn hieronder afgekort: RK staat voor rooms-katholiek GER staat voor gereformeerd, LUT staat voor Luthers, en er is ook nog HLUT voor Hersteld Luthers.

● De zesde kolom was 'Physiek gestel'. Dat was bij bijna iedereen ingevuld met 'gezond' en dat is hier niet opgenomen. Alleen de drie waarbij deze kolom anders was ingevuld, heb ik onder de lijst gezet met wat er was ingevuld onder het door mij gemaakte kopje 'Afwijkend gestel'. Die drie hebben in de lange lijst een sterretje (*) achter hun naam, zodat je weet dat je even beneden moet kijken.

● De zevende kolom was 'Handwerk of bedrijf'. Daar was bij bijna iedereen ingevuld 'Boerenwerk' en dat is hier niet opgenomen. Alleen de 14 waarbij deze kolom anders was ingevuld, zijn onderaan opgenomen onder het door mij gemaakte kopje 'Afwijkend beroep'. Die veertien hebben in de lange lijst een plusje (+) achter hun naam, zodat je weet dat je even beneden moet kijken..

● De achtste kolom was 'Zedelijk gedrag', wat bij iedereen was ingevuld met 'goed' en dat is hier niet opgenomen.

● De negende kolom was 'Aanmerkingen' en daar was bij niemand iets ingevuld, dus dat is ook niet opgenomen.

Mijn indeling

Samengevat is hieronder van links naar rechts opgenomen het volgnummer, de naam met tussen haakjes het inschrijfnummer (weesnummer) in Veenhuizen, de waarschijnlijke leeftijd per 01-01-1824 en de godsdienst. Als er elders op de site nog iets over een persoon te melden valt, staat er een verwijzing in de laatste kolom.

1
Blom, Dirkje (99)
17 jaar
RK

2
Peeles, Elisabeth Dorothea
16 jaar
RK

3
Meijer, Elisabeth
17 jaar
RK

4
Berthelems, Carolina (100)
17 jaar
RK

5
Vos, Hendrik
16 jaar
RK

6
Burghards, Johannes Hendrikus (101)
18 jaar
RK
zie hier
7
Huisman, Hermanus (102) * +
19 jaar
RK
zie hier
8
Margreet, Lourens (103)
17 jaar
RK

9
Heijaards, Maria Catharina (104)
17 jaar
RK

10
Willemsen, Dorothea
16 jaar
RK

11
Smit, Lusanna
16 ½ jaar
RK

12
Strum, Helena (105)
17 ½ jaar
RK

13
Straaten, Jacoba van
16 jaar
RK

14
Rabers, Sofia (106)
14 ½ jaar
RK
zie hier
15
Treurnus, Elisabeth
16 jaar
RK

16
Kok, Matthijs (107)
15 ½ jaar
RK

17
Abenes, Willebrordus Petrus
17 ½ jaar
RK

18
Mios, Cornelis (108) +
19 ¾ jaar
GER

19
Noort, Catharina Johanna van
16 jaar
RK

20
Schults, Anthonia Maria (109)
16 ½ jaar
RK

21
Kleibroek, Marritje
15 ½ jaar
RK

22
Snijders, Catharina
19 ½ jaar
RK

23
Pieters, Gerritje
16 jaar
RK

24
Raademaaker, Mietje
14 jaar
RK

25
Loos, Gesina
14 jaar
RK

26
Goedhart, Catharina (110)
13 jaar
RK
zie hier
27
Schaafs, Jansje
17 jaar
RK

28
Heiswijk, Petronella
16 ½ jaar
RK

29
Wijman, Catharina (111)
14 ½ jaar
RK

30
Barnes, Maria
15 jaar
RK

31
Pook, Hendrika (112)   
16 jaar
RK

`32
Kramer, Aaltje (113)
18 jaar
RK

33
Wigman, Mietje
15 jaar
RK

34
Rensen, Petronella van
14 ½ jaar
GER

35
Blesgraaf, Jan (115)
22 jaar
RK

36
Damhof, Gerardus (116)
17 jaar
RK

37
Luizum, Christiaan van (117)
17 ½ jaar
RK

38
Engels, Karel (118)
17 jaar
RK

39
Coster, Josef (119)
19 jaar
RK

40
Roest, Jacobus (120)
18 jaar
RK

41
Uijlenhoed, Hendrik (121)
19 jaar
RK

42
Beuling, Petrus (122)
21 jaar
RK

43
Beddorf, Jacobus (149)
19 jaar
RK

44
Faber, Jacobus (123)
13 ½ jaar
RK
zie hier
45
Allebrand, Bernardus (124)
13 ¾ jaar
RK

46
Tovers, Johannes Franciscus (125)
19 ½ jaar
RK

47
Craneis, Johannes Baptista (126)
17 jaar
RK

48
Koster, David
15 jaar
RK

49
Klaaskes, Jacob
13 jaar
RK

50
Komans, Wilhelmus
16 ¾ jaar
RK

51
Kaak, Kaatje (128)
12 jaar
RK

52
Kerk, Hendrika
13 jaar
RK

53
Pol, Elisabeth van der (129)
13 jaar
RK

54
Pol, Maria Cornelia van der
13 jaar
RK

55
Pieters, Johanna
13 ½ jaar
RK

56
Jungslager, Matthijs (131)
20 jaar
RK

57
Jansen, Geertrui
13 jaar
RK

58
Vliet, Johannes van der (132)
18 ½ jaar
RK

59
Vlagge, Elisabeth (133)
13 jaar
RK

60
Vlagge, Maria (134)
14 jaar
RK

61
Stiphout, Franciskus (135)
14 jaar
RK

62
Stam, Kors van der (136)
15 jaar
RK

63
Jenneken, Mietje (137)
12 ½ jaar
RK

64
Seigersen, Maria (138)
13 jaar
RK
zie hier
65
Soest, Anna Margaretha van (139)
13 jaar
RK

66
Leiber, Thomas (150)   
16 jaar
RK

67
Leiber, Johannes (151)
14 jaar
RK

68
Hoever, Helena (140)   
14 jaar
RK

69
Haunsen, Cornelia Elisabeth (141)
13 jaar
RK

70
Hendriks, Elisabeth
15 jaar
RK

71
Houten, Maria Helena (142)
13 jaar
RK

72
Lubben, Maria Walter van der (143)
13 ½ jaar
RK

73
Loos, Sophia
12 jaar
RK

74
Leegher, Elisabeth de
16 jaar
RK

75
Bastiaans, Maria
16 jaar
RK

76
Berg, Dirkje van den (144)
15 ½ jaar
RK

77
Wei, Eefje ter
14 ½ jaar
RK

78
Dupre, Maria Elisabeth (145)   
14 jaar
RK

79
Eenderveen, Maria (146)
15 jaar
RK

80
Mij, Wilhelmina van der (147)
15 jaar
RK

81
Smelt, Alijda (24)
15 jaar
GER
zie hier
82
Schroef, Duderika Wilhelmina (25)
15 jaar
GER

83
Hoogeland, Catharian (26)
16 jaar
GER

84
Koning, Cornelia de
18 jaar
GER

85
Koude, Meintje (28)
16 ½ jaar
GER

86
Lely, Cornelia van der (29)
16 ½ jaar
GER

87
Lugtig, Josina
18 jaar
GER

88
Groothuis, Maria (30)   
16 jaar
GER

89
Parrers, Klara Johanna van (31)
15 ½ jaar
GER
zie hier
90
Burghards, Franciscus Stephanus (32) +
14 jaar
RK
zie hier
91
Catoen, Jan Gerrit (33)
16 ½ jaar
GER
zie hier
92
Herder, Jan de (34)
17 jaar
LUT

93
Bansen, Anthonie (35) +
14 ½ jaar
GER

94
Hanetries, Isaak Cornelis
19 jaar
GER

95
Gerrits, Geertruijt Hillegonda (36)
18 ½ jaar
GER

96
Knoppers, Johanna
15 jaar
GER

97
Stronk, Alieda (38)
16 jaar
GER

98
Leiden, Elisabeth van (39)
15 jaar
GER

99
Chefneux, Juliette (40)
17¾ jaar
RK

100
Hendrik, Femmetje (41)
14¾ jaar
LUT

101
Raam, Wilhelmina
13 jaar
RK

102
Laarman, Louiza
14 jaar
RK

103
Gelderman, Hendrik (42) *
17¾ jaar
GER

104
Orman, Matthijs
14 jaar
RK

105
Goosen, Carel (43) +
17 ½ jaar
GER

106
Schamhard, Hermanus (44)
14 jaar
GER

107
Ohlmeijer, Anna Maria (45)
16 jaar
HLUT

108
Meulen, Anna Maria van der (46)
12 jaar
RK

109
Taalen, Elisabeth van
18 jaar
GER

110
Withoed, Johanna Cornelia Elisabeth (47)
13 jaar
RK

111
Egter, Catharina Wilhelmina (48)
11 jaar
GER

112
Pieters, Mietje (49)
9 jaar
GER

113
Leeman, Magdalena (50) +
13 jaar
GER

114
Langeloo, Trijntje (51)
16 jaar
GER

115
Hoogenbirk, Wilhelmina (52)
12 jaar
GER

116
Schotten, Floxa van
11 ¾ jaar
GER

117
Jager, Elisabeth (54)
18 ½ jaar
GER

118
Ogtrop, Johanna (55)
18 ½ jaar
RK

119
Nicolai, Louiza Amalia (56)
10 ½ jaar
RK

120
Wiegman, Maria Dorothea
11 ½ jaar
LUT

121
Ghiesen, Christophorus (57)
13 ½ jaar
RK

122
Ghiesen, Mehdud (58)
10 ½ jaar
RK

123
Veenschan, Frederik van der (59)
17 jaar
LUT

124
Baars, Frans (60)
16 jaar
GER
zie hier
125
Meijer, Jan Hendrik (61)
15 jaar
GER

126
Bruins, Adriaan (62)
17 jaar
GER

127
Danberg, Nicolaas (63) +
17 jaar
RK

128
Regulier, Johannes +
17 jaar
GER

129
Borg, Jan van den (64)
13 jaar
RK

130
Duit, Pieter (65)
14 jaar
GER
zie hier
131
Dierops, Josef (66)
15 ½ jaar
RK

132
Hoesens, Willem (67) +
16 jaar
GER

133
Berg, Anthonius van den (68)
14 jaar
RK

134
Wiellick, Johannes Josephus Theodorus (69)
12 jaar
RK
zie hier
135
Wiellick, Bernardus Franciscus (70)
10 ½ jaar
RK

136
Lareix, Maria (71)
11 jaar
GER

137
Grieken, Pieter van (72)
16 jaar
LUT
zie hier
138
Hendrikse, Driekje (73)
12 ½ jaar
GER

139
Horee, Mietje van (74)
11 jaar
RK

140
Koster, Christina
12 ¾ jaar
GER

141
Ockse, Coenraad (75) +
16 jaar
GER

142
Posthumus, Sybrand (76)
17 jaar
GER

143
Tinn, Johanna (77)
9 jaar
LUT

144
Valentijn, Heertje
17 ½ jaar
LUT

145
Stalman, Hendrik (2) +
17 jaar
GER
zie hier
146
Baak, Johannes (3)
19 jaar
GER
zie hier
147
Groen, Jacobus Johannes (4)
17 ½ jaar
GER

148
Auceps, Petrus Wouter (5) +
18 jaar
GER

149
Giessen, Johanna Elisabeth (6)
15 ½ jaar
GER

150
Giessen, Elisabeth (7)   
12 ½ jaar
GER
zie hier
151
Vredenburg, Johanna
13 jaar
GER

152
Burgraaf, Hendrina (8)
12 ½ jaar
LUT

153
Spanjaard, Marijtje (9)
15 ½ jaar
LUT

154
Tor, Anna (10)
14 ½ jaar
GER

155
Duisdijker, Elisabeth (11)
13 jaar
GER

156
Gent, Elisabeth van (11)
14 ½ jaar
GER

157
Zaterdag, Pieter Hendrik (13)
13 jaar
GER

158
Fleur, Christiaan (14) +
16 jaar
RK

159
Muijden, Alexander van (15)   
19 jaar
GER

160
Boekhoven, Cornelis (16)
17 jaar
GER
zie hier
161
Kruijf, Carel de
13 ½ jaar
GER

162
Margriet, Etienne (17)
15 jaar
RK
zie hier
163
Nijwoeg, Johannes (18)
15 ½ jaar
RK

164
Offerman, Jan (19)
15 jaar
RK

165
Hofman, Jacob (20)
18 jaar
HLUT

166
Eeftinkhof, Maria (80)
17 ½ jaar
GER

167
Amstel, Schake (81)
12 ½ jaar
RK

168
Blom, Cornelis (82)
11 jaar
RK
zie hier
169
Deuring, George Friederich (83)
13 jaar
LUT

170
Houthuisen, Klasina (84)
10 jaar
RK

171
Hoffman, Hendrik (85) +
15 ¾ jaar
GER

172
Harrer, Homan (86)
10 jaar
RK

173
Hoeds, Johannes (87)   
9 ¾ jaar
GER

174
Kroon, Klara (88)
13 jaar
GER

175
Kuit, Gerrit (89)
11 1/4 jaar
GER
zie hier
176
Ongeval, Jan (90)
17 jaar
GER
zie hier
177
Patrijs, Susanna (91)
11 ½ jaar
GER

178
Schallenburg, Maria (92)
11 ½ jaar
RK

179
Tatt, Johanna (93)
12 jaar
GER

180
Vos, Jan (94)
11 ¾ jaar
RK
zie hier
181
Splinterink, Hendrik (96)
14 jaar
RK

182
Langeloo, Johannes (97)
13 ½ jaar
RK

183
Willemsen, Duna (48)
15 ¾ jaar
RK

184
Kuhlman, Joanna Elisabeth
15 jaar
RK

185
Haunson, Emerentia Catharina Maria
14 jaar
RK

186
Braak, Jan de
17 jaar
GER

187
Roerbag, Jan (78)
15 jaar
HLUT

188
Fen, Hendrik
15 ¾ jaar
GER

189
Harst, Maria van der (79)
15 jaar
GER

190
Roelofs, Wilhelmina (21)
16 jaar
LUT

191
Berg, Catharina van den (22)
13 ¾ jaar
GER
zie hier
192
Jansen, Hendrik (23) *
20 jaar
GER

193
Snettering, Pieter Johannes
16 ¾ jaar
GER

194
Eijsendijk, Zater (95)   
20 jaar
GER

195
Visch, Anna
16 jaar
GER

196
Jans, Emanuel
15 jaar
RK
zie hier

Afwijkend gestel

Degenen bij wie in de kolom 'Physiek gestel' niet was ingevuld 'gezond' waren (achtereenvolgens volgnummer, naam en notitie in die kolom):

7
Huisman, Hermanus (102)
bezet op de borst
103
Gelderman, Hendrik (42)
zwak
192
Jansen, Hendrik (23)
ziekelijk

Afwijkend beroep

Degenen bij wie in de kolom 'Handwerk of bedrijf' niet was ingevuld 'Boerenwerk' waren (achtereenvolgens volgnummer, naam en beroep):

7
Huisman, Hermanus (102)
kleerenmaker
18
Mios, Cornelis (108)
kleerenmaker
90
Burghards, Franciscus Stephanus
linnewever
93
Bansen, Anthonie (35)
metselaar leerjongen
105
Goosen, Carel (43)
kleerenmaker
113
Leeman, Magdalena (50)
huiswerk
127
IJnberg, Nicolaas (63)
schoenmaker
128
Regulier, Johannes
schippersjongen
132
Koesens, Willem (67)   
huiswerk
141
Ockse, Coenraad (75)   
schippersjongen
145
Stalman, Hendrik (2)
schoenmaker
148
Anceps, Petrus Wouter (5)
kleerenmaker
158
Fleur, Christiaan (14)
kuipersjongen
171
Hoffman, Hendrik (85)
schoenmaker