Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderen


Aangekomen weeskinderen in de eerste zeventien maanden

Na de komst van de eerste kinderen in februari 1824 lijkt het wezengesticht zich helemaal niet te vullen. Soelaas wordt geboden door de koninklijke besluiten van Willem I, eerst dat van 24 maart 1824, zie hier, waardoor zeshonderd kinderen uit het Aalmoezeniershuis komen, en daarna dat van 15 januari 1825, zie hier, waarna een gestage stroom op gang komt.

Dit overzicht is samengesteld op basis van de stamboeken/registers van weeskinderen en met aanvullingen vanuit de aankomststaten in Drents Archief toegang 0186 invnr 1370 (daarvan zijn geen scans).

19 februari 1824 23 kinderen uit Wageningen (maar behorend tot het Aalmoezeniershuis)
20 februari 1824 kinderen uit Thiel, weesnummers 24 t/m 79 (idem)
20 februari 1824 nrs 80 t/m 94 uit Heemse (idem)
21 februari 1824 vier kinderen uit Goor, nrs 95-98 (idem)
28 februari 1824 kinderen uit Arnhem, nrs 99 t/m 151 (idem)
Hierna heeft het koninklijk besluit van 24 maart 1824, zie hier, tot gevolg dat op 29 juli 1824 de regenten van het Aalmoezeniersweeshuis hun ontslag aanbieden. Dat maakt de weg vrij voor:
21 augustus 1824 zo'n 200 wezen uit Amsterdam (nrs 152- 350)
03 september 1824 zo'n 200 wezen Amsterdam (nrs 351-567)
23 september 1824
zo'n 200 wezen uit Amsterdam (nrs 569-754)
27 november 1824 acht kinderen uit Wormer (nrs 756-763)


7 januari 1825 drie kindjes uit Haarlem (vanaf nu zijn de nummers niet meer helemaal op volgorde van aankomst; deze drie hebben de nrs 768-770)
30 januari 1825 drie in juli 1824 gedeserteerde jongens, zie hiervoor deze pagina
Als gevolg van het koninklijk besluit van 15 januari 1825, zie hier, beginnen alle provincies zich nu te haasten om de in dat besluit genoemde provinciale quota naar Veenhuizen te brengen.
28 maart 1825 konvooi uit Zeeland (Vlissingen, Veere, Middelburg; nr 755 + nrs 777-803)
2 april 1825 konvooi uit Leiden (met ook 1 Woerden en 1 Boskoop, nrs 804-834)
4 april 1825 Den Haag plus 2 stuks Vrijenban (verspreide nrs + nrs 836-880)
7 april 1825 Rotterdam e.o.: Abbebroek 1, Nieuwbeijerland 2, Oud Zuidbeijerland 2, Dirksland 3, Hekelingen 1, Hellevoetsluis 3, Hoogvlied 1, Lekkerkerk 2, Rotterdam 20, Schiedam 2, Schoonhoven 2, Spijkenisse 2, Oude Tonge 2.(nrs 882-924):
7 april 1825 twee uit Deventer
21 april 1825 drie uit Deventer, als voorlopers van:
25 april 1825 Overijssel (nrs 930-963)
27 april 1825 Amsterdam, nrs 964-1100. Waaronder 14 zwaar-gehandicapten.
Deze groep wordt gesplitst; een deel ervan wordt de eerste bewoners van VH3. Voorlopig wordt er nu even alleen in VH3 geplaatst (dus invnr 1572, de nrs 1101 t/m 2011):Pas vanaf mei 1826 worden er weer kinderen in het eerste gesticht geplaatst.
30 april 1825 9 kinderen uit Dordrecht
02 mei 1825 Leiden, 39, inclusief Alkemade & Rijnsburg
07 mei 1825 Rotterdam 25 stuks, inclusief Schiedam 2, Goederede 2, Dirksland 4, Schoonhoven, Lekkerkerk, Heenvliet, Abbenbroek
12 mei 1825 Dordrecht weer, 7 stuks
16 mei 1825 Gorinchem, 9 stuks inclusief 2 uit Utrecht
31 mei 1825
's Gravenhage 33 kinderen
9 juni 1825 Vlissingen 3
28 juni 1825 Friesland, te weten Haskerland 2, Tietjerksteradeel 4, Engwirden 1, Smallingerland 6, Oostdongeradeel 4, Westdongeradeel 4
29 juni 1825 Meer Friesland: Hindelopen 2, Stavoren 5, Barradeel 4, Opsterland 3, Leeuwarden 24, Harlingen 10 en Janekeradeel 1
30 juni 1825 Zeeland, met Veere 3, Vlissingen 14, Middelburg 20 (zie ook deze pagina)
30 juni 1825
Friesland weer, Dokkum 5, Idaarderadeel 6, Franeker 6 of 5