Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenOp 14 mei 1825 stuurt de Maatschappij aan het ministerie een lijstje van de invalide kinderen, die tegen alle afspraken in toch bij het kindergesticht zijn afgeleverd

Op zondag 8 mei 1825, invnr 73, stuurt de directeur der koloniŽn 'eenen staat houdende opgave van de gebrekkige kinderen uit het Aalmoezeniershuis te Amsterdam te Veenhuizen aangekomen'. Die staat stuurt de permanente commissie op zaterdag 14 mei 1825, invnr 356 door naar het ministerie van Binnenlandse Zaken met de volgende tekst:

ís-Gravenhage, den 14 mei 1825

Onder de tot hiertoe in de Etablissementen te Veenhuizen aangebragte en opgenomene weezen, vondelingen en verlatene kinderen, zijn, bij nader gedaan behoorlijk onderzoek door den Heelmeester aldaar, met ligchaamsgebreken bevonden de 14 op de hierbij gevoegde lijst vermelde kinderen, waarbij tevens de aard dier gebreken opgegeven zijn.

Die kwalen of gebreken deze kinderen ganschelijk ongeschikt makende tot den arbeid, zoo kunnen wij dezelve niet in de Etablissementen laten verblijven, maar moeten wij UEdG op grond van art 23 van het Kontrakt van 1 maart 1823, wegens de overneming der kinderen gesloten, verzoeken de noodige bevelen te willen geven, dat de bedoelde voor den arbeid ongeschikte kinderen, zoo dra mogelijk van daar worden teruggehaald.

Beugels, lam en breuk

Bijgevoegd een staatje met 14 kinderen. Achter de namen staan de nummers van de designatielijst, maar die heb ik weggelaten. In de lijst staan alleen initialen maar ik heb de volledige voornamen uit de wezenregisters overgenomen. En ik heb tussen haakjes toegevoegd het weesnummer en de geboortedatum:

Kolonie Veenhuizen

Nominative staat van de arme en weeskinderen bij welke de in de Kolonie van aanmerking en gevoegde gebreken bij deszelfs aankomst door den Doctor zijn ondervonden.

1. Johannes Krekel, gebrek aan handen en rug (N1019, geboren 1817)
2. Frederik Hendrik Leurde, lam aan handen (N968, geboren 1809.)
3. J. Kronenberg, gaat in beugels (niet te vinden)
4. Karel August, dubbelde breuk (N969. geboren 1810)
5. Daniel Pennekamp, verouderde zeere beenen (N979, geboren 1811)
6. Johanna Adriana Gijger, kromme beenen door Engelsche ziekte (N1097,  geboren 1808)
7. Mietje Pieterse, mank aan 't linker been (N1087, geboren 1807)
8. Geertje Catharina Wagenaar, mank aan 't linker been (N1108, geboren 1810)
9. Elisabeth Blomkool, dubbelde breuk (N1065, geboren 1813)
10. Cornelia Sophia Osiek, regter been in beugels (N1085, geboren 1814)
11. Jacoba Martinius, gaat in beugels (N1134, geboren 1816)
12. Debora Deftig, gaat in beugels (N1152, geboren 1816)
13. Johanna Elisabeth Meulenbroek, ít regterbeen in beugels (N1135, geboren 1818)
14. Johanna Nul, navelbreuk (N1136, geboren 1818)

Veenhuizen, den 5e Mey 1825
De Adjunct Directeur
A. de Geus