Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenVan de vijf kinderen die op 2 oktober 1826 uit Haarlem komen, overlijden er drie, eentje neemt al snel de benen en slechts eentje blijft, door ingrijpen van zijn moeder, meerdere jaren in het kindergesticht

Op 11 oktober 1826 schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken over een klein transportje uit Haarlem. Van de zeven aangekondigde kinderen komen er slechts vijf. De brief bevindt zich in invnr 81 de scans 471-473:

Bij mijne missive van den 9 september 1826, N9 en van den 21e daaraanvolgende, no.13H ontvangen UwelEd twee staten van zeven kinderen, welke uit de gemeente Haarlem, naar het kinder-etablissement te Veenhuizen zouden opgezonden worden.

Ik ontvang heden berigt van den Heer Gouverneur van Noord-Holland van de opzending der volgende kinderen uit bovengemelde gemeente:
Johannes Hendrik Hendriks,
Dirk Vermande,
Willem Boeda en
Johan Fredrik Walbragt, terwijl
Maria Wilhelmina de Lugt en Anna Catharina Walbracht door ziekte verhinderd zijn en
de grootouders van Lubertus Klaassen zich verbonden hebben voor dit kind zorg te willen dragen.

Er worden derhalve slechts vier van de zeven  bovengemelde kinderen opgezonden, waarbij het gemeentebestuur van Haarlem nog gevoegd heeft zekere Benjamin Godfried Henning waarvan de staat hiernevens gaat.

Ik verzoek UwelEd de direktie van het Etablissement te Veenhuizen wel van de opzending en het aanstaande arrivement dezer kinderen te willen prevenieren.

De Administrateur voor het Armwezen,
Priviaire

Op moment van schrijven zijn de vijf al aangekomen, ze zijn 2 oktober 1826 het derde gesticht te Veenhuizen binnengelopen. Het loopt niet goed af:

Johannes Hendrik Hendriks

Johannes Hendrik Hendriks staat met het weesnummer 1126 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Hij is geboren 2 mei 1820 en dus maar net zes jaar oud. Veel ouder zal hij niet worden, hij overlijdt 9 december 1826.

Johan Frederik Walbrecht

Johan Frederik Walbrecht staat met het weesnummer 1135 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Hij is geboren 25 mei 1818. Hij overlijdt 28 April 1827.

Godfried Benjamin Henning

Godfried Benjamin Henning staat met het weesnummer 1134 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Hij is geboren 17 september 1811 en de oudste van het stel. Op 17 juni 1827, vijftien jaar oud, deserteert hij van de kolonie en ze slagen er niet in hem terug te vinden.

Willem Boeda

Willem Boeda staat met het weesnummer 1109 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572. Hij is geboren 19 juli 1818. Hij overlijdt na iets meer dan een jaar, op 18 november 1827.

Dirk Vermande

Dirk Vermande is de enige die langer in het kindergesticht blijft. Hij staat met het weesnummer 1109 in het stamboek van het derde gesticht met invnr 1572 en in de wezenregisters met de invnrs 1410 en 1411. Hij is geboren 14 maart 1815. Hij wordt genoemd op pagina 142 van De kinderkolonie als iemand die graag bij de marine wil maar wiens moeder geen toestemming geeft. Uiteindelijk verlaat hij Veenhuizen met ontslag op 13 mei 1834.