Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenEen familielid dient een rekwest in bij de koning voor het ontslag van een wees uit Veenhuizen en vrijstelling voor een andere wees, maar in het verzoek wordt 'gedifficulteerd'

Op 31 oktober 1826, invnr 81 scans 714-716, schrijft het ministerie van Binnenlandse Zaken aan de permanente commissie:

Armwezen N50

De Administrateur voor het Armwezen, gezien het request aan Zijne Majesteit ingediend door J.J. Giesen c.s te Haarlem om ontslag voor A. Giesen uit het Etablissement te Veenhuizen, alsmede om vrijstelling voor P. Giesen van de opzending naar derwaarts, welk request vanwege Hoogst dezelve bij appointement van 24 Julij 1826, no.3, aan het Departement van Binnenlandsche Zaken, om consideratien en advijs, is gerenvoijeerd geworden.

Gezien het berigt, zoo bij den Heere Gouverneur van Noord-Holland als bij de Permanente Commissie der Maatschappij van Weldadigheid te ’s-Gravenhage, op voorschreven request ingewonnen.

Gezien het rapport aan Zijne Majesteit op voorschreven request in dato 22 october 1826,no. 29/A uitgebragt.

Gelet op het appointement in 25 october 1826 no.94, waarbij gemeld request aan het Departement van Binnenlandsche Zaken is gerenvoijeerd, om overeenkomstig het bedoelde rapport te beschikken.

Verklaart dat in der requestranten verzoek wordt gedifficulteerd.

Afschrift hiervan zal gezonden worden aan den Heere Gouverneur van Noord-Holland, aan de Permanente Commissie der Maatschappij voornoemd en aan de requestranten tot informatie en narigt respectivelijk.

De Administrateur voornoemd,
Priviaire

Gedifficulteerd wil gewoon zeggen 'afgewezen'. Een A. Giesen met één 's' is er niet in het kindergesticht, hoogstwaarschijnlijk gaat het om:

Anthony Giessen

Anthony Giessen staat met het weesnummer 529 in het stamboek van het eerste gesticht met invnr 1571. Hij is geboren 28 april 1809 en afkomstig uit Enkhuizen dat hem op 4 augustus 1826, dus pas enkele maanden geleden, het kindergesticht heeft binnengebracht. Hij zal over een jaar, op 4 november 1827 met ontslag Veenhuizen verlaten,

De in de brief genoemde P. Gies(s)en is voor zover ik kan nagaan nooit in het kindergesticht terechtgekomen.