Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenIn de ontslagvoordracht 1828 staan een aantal jongeren die liever nog niet uit het gesticht weg willen

Op 15 maart 1828 heeft adjunct-directeur Jannes Poelman van het eerste gesticht te Veenhuizen de lijst klaar met 'Weezen welke in het jaar 1828 en vroeger hun 20ste jaar bereikt hebben'. Een week later volgt zijn collega van het derde gesticht Adrianus de Geus. Beide stukken zijn te vinden in invnr 1432.

Daarop reageert de permanente commissie met lijsten van jongeren die volgens haar administratie ook al twintig zijn en een lijst van jongeren die volgens haar ten onrechte op de staten van de adjunct-directeurs staan. Dat gedonder over de juiste leeftijden wordt behandeld op pagina 110 van De kinderkolonie en zal voortduren tot er dankzij de Burgerlijke Stand deugdelijke bewijzen van iemands ouderdom zijn.

Zover is het in 1828 nog niet en leeftijd is een van de argumenten waarom sommige jongeren hun ontslag dit jaar liever nog niet hebben. Er zijn ook andere redenen en hieronder een aantal willekeurig gekozen weeskinderen die bij de voordracht voor 1828 af zien van hun mogelijke ontslag uit de kindergestichten.

Van de ontslagvoordrachten zijn geen scans maar van de wezenregisters wel, zie op deze pagina voor de invnrs.

Maria Elizabeth Crayenbuul

● Maria Elizabeth Crayenbuul staat in de registers met weesnummer 1274 als Kraienbuul. Zij is volgens de kolonieadministratie geboren op 6 oktober 1808 en zij is op 31 mei 1825 in het kindergesticht aangekomen vanuit Den Haag. Designatienummer 8/25.
Bij de voordracht staat: 'Deze is nog maar volgens haar zegge 16 17 Jaaren en verlangt geen ontslag.' Ze zal op 27 April 1830 wel ontslagen worden.

Klaas Rosenboom

● Klaas Rosenboom staat met weesnummer 1028 in de registers als Rooseboom. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1807 en hij is op 27 april 1825 uit Amsterdam gekomen. Designatienummer 10/67.
Bij de voordracht staat: 'Weet geene bestemming en is niet in staat zijn kost te verdienen.' Hij zal op 14 Mei 1830 alsnog met ontslag gaan.

Klara Johanna van Parriere

● Klara Johanna van Parriere staat met weesnummer 31 in de registers als van Parrere. Zij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1808 en zij is op 20 februari 1824 in het kindergesticht gekomen. Vanuit Tiel, maar daar was zij uitbesteed door het Aalmoezeniersweeshuis uit Amsterdam en ze staat met nummer 89 ook op de eerste designatielijst uit Amsterdam.
Bij de voordracht staat: 'Volgens haar zegge nog geen 20 jaar en weet voor alsnog geene bestemming.' Zij zal op 14 mei 1829 met ontslag gaan.

Klara Johanna van Parriere

● Christina de Liefde staat in de wezenregisters met weesnummer 818. Zij is volgens de kolonieadministratie geboren op 3 maart 1808 en zij is op 2 april 1825 in het kindergesticht aangekomen vanuit Leiden. Designatienummer 11/87.
Bij de voordracht staat: 'Verlangt nog geen ontslag; weet geene  bestemming.' Zij gaat alsnog met ontslag op 7 july 1829.

Eldert Ridderhof

● Eldert Ridderhof staat in de wezenregisters met weesnummer 1164. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 16 november 1808en hij is op 30 april 1825 aangekomen uit Dordrecht.
Bij de voordracht staat: 'Verlangt als nog geen ontslag.' Maar een maand later denkt hij er anders over. Hij gaat per 23 april 1828 'in zeedienst', dus bij de marine.

Alida Smelt

● Alida Smelt staat in de wezenregisters met weesnummer 24 met de voornaam Alijda. Zij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1809 en zij is op 20 februari 1824 in het kindergesticht gekomen. Vanuit Tiel, maar daar was zij uitbesteed door het Aalmoezeniersweeshuis uit Amsterdam en ze staat met nummer 81 ook op de eerste designatielijst uit Amsterdam.
Bij de voordracht staat: 'Verlangt als nog geen ontslag, weet geene bestemming.' Zij zal wel met ontslag gaan op 24 maart 1829.

Mietje Vrek

Mietje Vrek staat in de wezenregisters met weesnummer 1075. Zij is volgens de kolonieadministratie geborenin 1808 en zij is in Veenhuizen aangekomen vanuit Amsterdam op 27 april 1825. Designatienummer 10/111.
Bij de voordracht staat: 'Volgens haar zegge is zij nog geen 20 jaren en weet geene bestemming.' Zij zal op 7 juli 1829 alsnog met ontslag gaan.

Daniel Stroombergen

Daniel Stroombergen staat in de wezenregisters met weesnummer 597. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in maart 1811 en is op 23 september 1824 in de kolonie aangekomen vanuit het toen gesloten Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam. Designatienummer 3/541.
Bij de voordracht staat: 'Is nog geen achtien jaren en heeft nog niet aan de loting voldaan.' Dat is een maand later geen probleem als hij op 23 april 1828 'in zeedienst', dus bij de marine gaat.

Jannetje Heeren

Jannetje Heeren staat in de wezenregisters met weesnummer 1102. Zij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1807 en zij is op 27 april 1825 in het kindergesticht aangekomen vanuit Amsterdam. Designatienummer 10/139.
Bij de voordracht staat: 'Verlangt nog geen ontslag; weet geen  bestemming.' Twee jaar later weet zij die wel, ze gaat 27 april 1830 met ontslag.

Willem Richters

Willem Richters staat in de wezenregisters met weesnummer 1021 als Rigters.Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1809 en volgens de leiding in de kolonie in 1808. Hij is op 27 april 1825 in het kinderetablissement aangekomen vanuit Amsterdam. Designatienummer 10/60.
Bij de voordracht staat: 'Verlangt nog geen ontslag en is niet in staat zijn kost te kunnen verdienen.' Hij zal twee jaar later, op 14 Mei 1830 met ontslag Veenhuizen verlaten.

Johanna Helena Uhrlee

Johanna Helena Uhrlee staat in de wezenregisters met weesnummer 1073. Zij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1808 en zij is op 27 april 1825 aangekomen vanuit Amsterdam. Designatienummer 10/109.
Bij de voordracht staat: 'Volgens haar zegge is zij nog geen 20 jaren en weet geene bestemming.' Zij zal op 27 april 1830 met ontslag uit het kindergesticht weggaan.

Tenslotte voor de afwisseling eentje bij wie het met die leeftijden net andersom is:

Sophia Rabers

Sophia Rabers staat in de wezenregisters met weesnummer 106. Zij is volgens de klonieadministratie geboren in 1809 en volgens de directie in de kolonie in juli 1808. Zij is op 28 februari 1824 in het kindergesticht gekomen. Vanuit Arnhem, maar daar was zij uitbesteed door het Aalmoezeniersweeshuis uit Amsterdam en ze staat met nummer 14 ook op de eerste designatielijst uit Amsterdam.
Bij de voordracht staat: 'Volgens haar zeggen was zij in november 1827 reeds 20 jaren geworden.' Maar dat helpt haar niet om dit jaar ontslag te krijgen, ze zal pas 15 Mei 1829 met ontslag Veenhuizen verlaten.