Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenDe krankzinnige wees Maria Hendrika Dresselhuis kan niet in het kindergesticht blijven

Op 20 september 1828, in een brief met nummer 430A waarin hij ook andere onderwerpen behandelt, schrijft directeur der koloniŽn Wouter Visser over de wees Maria Hendrika Dresselhuis, die door haar krankzinnigheid niet langer in het kinderetablissement te handhaven is, invnr 93. De kwestie wordt beschreven op de pagina's 145-146 van De kinderkolonie:

Onder de oude en gebrekkige wezen, van Amsterdam te Veenhuizen gevestigd, bevind zich Maria Dresselhuis, welke altoos als half zinneloos bekend was, doch geene blijke gaf van kwaadaardigheid in hare krankzinnigheid;

thans egter wordt dit van zoodanige aard, dat het somtijds moeijelijk wordt haar genoegzaam te bewaken, en klijne kinderen, of mede oude en zwakkelijke weezen voor haar mishandelingen te beveiligen, met dat gevolg dat de Heer Poelman verpligt was, haar uit de zalen weg te neemen, en bij goede buitenbewoners intedeelen, die tegen eenige belooning aannamen op haar te passen.

Dan ook hier is de ongelukkige niet genoegzaam bewaakt, en verlangen de menschen wederom van haar te zijn ontslagen, zoodat de Dir: van het 1e Etablissement bij naar buiten raad is hoedanig met dat mensch te handelen; -

En daar het mij voorkomt dat zulke voorwerpen niet in onze Gestichten kunnen worden onderhouden, wenschte ik wel te worden geauthoriseerd, haar bij gelegenheid naar Amsterdam te mogen terugzenden, met aanwijzing aan wien zij aldaar behoord te worden geadresseerd.

(...)

Ik heb de eer te zijn, de Directeur der Kolonien, Visser

Maria Hendrika Dresselhuis

Maria Hendrika Dresselhuis staat met het weesnummer 148 in het register van het eerste gesticht met invnr 1571 en in het wezenregister 1828-1829 met invnr 1410 (zie op deze pagina hoe de scans van de registers te bereiken). Volgens die inschrijving is zij geboren op 18 januari 1806 en afkomstig uit Amsterdam, dat haar op 23 april 1828 in het wezengesticht heeft afgeleverd.
Blijkbaar moet er nog een tijdje gecorrespondeerd worden voor het opgelost is, want het stamboek meldt: 'Dresselhuis naar Amsterdam teruggezonden den 21 Maart 1829'.