Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenHet is al vervelend dat een wees 14 dagen gevangenis krijgt omdat hij 'op eens anders land schapen heeft gehoed', maar als ze hem daarna vergeten vrij te laten...

Onderstaande is onderdeel van een brief van de directeur der koloniŽn, gedateerd 9 december 1828 en zich bevindend in invnr 95:

(...)

Voorts ter harer kennis te brengen dat de wees J. Jennis van het 3e etablissement te Veenhuizen, welke indertijd als beschuldigd van op eens anders land schapen te hebben gehoed en daarvoor door de correctioneele regtbank te Assen tot een gevangenis van 14 dagen is verwezen, aldaar nog in hegtenis zit, niet tegenstaande dien tijd reeds lang is geexpireerd, en zonder dat de Direktie van gem. Etablissement (zoo ver ik weet) daarvan eenig berigt heeft bekomen.

(...)

Hoe dit afloopt weet ik niet, maar ik vermoed dat de betreffende wees na een tijdje wel de gevangenis uitkomt. Het gaat hoogstwaarschijnlijk om:

Jacob Jennes

● Jacob Jennes. Hij heeft het weesnummer 1549 in het register van het derde gesticht met invnr 1572 en in het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410. Zie hier hoe de scans van die invnrs te bereiken.
Volgens die inschrijvingen is hij geboren in 1810 en is hij op 29 juli 1825 het kindergesticht binnengebracht door Schoterland. Hij zal Veenhuizen op de gebruikelijke leeftijd met ontslag verlaten op 14 mei 1830.