Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenApril 1829, drie jongens die graag in militaire dienst willen

Het begint met een brief van de Provinciaal Commandant voor Groningen en Drenthe op 1 april 1829. Daaruit blijkt, zie de scan, dat drie jongens uit het eerste gesticht aangegeven hebben dat ze graag vrijwillig in militaire dienst willen treden.

Van die wens heeft de permanente commissie blijkbaar op 13 april 1829 bericht gegeven aan het ministerie van Binnenlandse Zaken. Daarop reageert het ministerie lekker snel op 28 april 1829 met de onderstaande brief, invnr 96 scan 758 (zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn):

ís-Gravenhage, den 25 April 1829.

Ik heb de eer gehad UWelEdelens missive van den 13o April 1829 N308 te ontvangen, betrekkelijk het verlangen van J.J.T. Wielick, J.H. Hoendervoogd en W. Axel om tot de militaire dienst te worden toegelaten.

Zoo als te regt door UWelEdelen wordt geobserveerd, hebben deze jongelingen het consent noodig der administratie, welke de voogdij respectivelijk over hen uitoefent, om hun verlagen beslag te doen erlangen, en ik heb de Heeren Gouverneurs van Noord-Holland en Zeeland aangeschreven, de voorschreven administratien ter zake te hooren.

In afwachting van het daarop in te zenden antwoord, verzoek ik UWelEdelen, de Heere Provincialen Commandant van Groningen en Drenthe hiervan kennis te doen dragen, teneinde Zijn HoogEdelGestrenge bekend zij, met de redenen, die eenige vertraging in den loop der zaak voorschreven te weeg brengen.

De Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen
Privinaire.

Er zit dus een voorwaarde aan en daarmee gaat het ministerie aan het werk. De drie betreffende jongemannen staan op volgorde van weesnummer op de scans van de wezenregisters met invnr 1571 en invnr 1410.

Johannes Josephus Theodorus Wiellick

● Johannes Josephus Theodorus Wiellick heeft het weesnummer 69. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1812, rooms-katholiek en op 20 februari 1824 in het kindergesticht aangekomen vanuit Tiel. Daar was hij uitbesteed bij boeren door het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam en hij staat dan ook op de eerste lijst van Amsterdamse kinderen met volgnummer 134.
Blijkbaar wordt aan zijn wens voldaan, want in het wezenregister staat genoteerd dat hij op 22 juni 1829 vanuit het kindergesticht in militaire dienst treedt.

Johannes Henricus Hoendervoogd

● Johannes Henricus Hoendervoogd heeft het weesnummer 606. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren in 1811 en hij is op 23 september 1824 het kindergesticht binnengebracht vanuit Amsterdam. Designatienummer 3/550. In het wezenregister staat slechts genoteerd dat hij op 27 juni 1829 is ontslagen, maar gezien zijn leeftijd zal hij toch ook wel het leger ingegaan zijn, want normaliter kunnen wezen pas op hun twintigste weg..

Willem Axel

● Willem Axel heeft het weesnumer 1009. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 3 juni 1811, rooms-katholiek en hij is op 17 november 1828 in Veenhuizen gekomen vanuit Zierikzee. Designatienumer 116/12. Hij is dus degene voor wie het ministerie niet in Noord-Holland maar in Zeeland moet zijn. Ook aan zijn wens wordt voldaan, want in het wezenregister staat genoteerd dat hij op 22 juni 1829 vanuit het kindergesticht in militaire dienst treedt.