Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenIn de bedelaarsgestichten ouderloos geworden kinderen die vandaar naar de kinderetablissementen worden overgebracht: de eerste lading Zeeuwse kinderen op 1 juni 1829


Op een andere pagina beschrijf ik hoe de discussie over de ouderloos geworden bedelaarskinderen verloopt. Het ministerie van Binnenlandse Zaken laat de gouverneurs van de provincies polsen hoe gemeenten erover denken. Op 30 april 1829 meldt zij de reactie uit Zeeland, invnr 96:

Het voorstel om eenige in de Ommerschans ouderloos gewordene kinderen, in de kinder-Etablissementen te Veenhuizen over te brengen (vervat in UwelEdele missive van den 21 februarij 1829, N160) aan de betrokkene gemeenten der Provincie Zeeland medegedeeld zijnde, hebben deze allen in hetzelve toegestemd.

Ik autoriseer U Wel Edele mitsdien den overgang te bewerkstelligen van:

B.J. Verstrate, N185
M.F. Geldhave, N270
N. Murre, N430
J. Meijers van Dalen, N833
A. Stiller, N934
A. Oosterling, N972
A.M. Appelman, N1083
T. de Wagenmaker, N1122
P. de Wagenmaker, N1125
J. Meijaart, N150
H. van Brugge, N1525
J. Soesbeek, N1535 en
C. de Munck, N1567.

Het Stedelijk Bestuur van Middelburg, heeft verzocht dat voortaan alle kinderen, welke ouderloos worden in de Ommerschans, dadelijk naar de kinder Etablissementen worden overgevoerd, en dat aan hetzelve van dien overgang onverwijld kennis gegeven worde, teneinde dat bestuur de bedoelde kinderen dadelijk onder de voogdij der regenten van de Godshuizen zoude kunnen stellen.

De Administrateur voor de Gevangenissen en het Armwezen,
Privinaire

De nummers in de brief zijn de bedelaarsnummers van de kinderen waarmee zij te vinden zijn in het 'boek gemerkt F', Drents Archief toegang 0137.01 invnr 425. Maar zodra zij per 1 juni 1829 in de kinderetablissementen zijn opgenomen krijgen ze een weesnummer waarmee ze kunnen worden nagegaan in de wezenregisters (zie deze pagina). Het gaat om de volgende kinderen:

Bernardus Jacobus Verstrate

● Bernardus Jacobus Verstrate krijgt het weesnummer 1339. Hij is volgens de kolonieadministratie op 14 april 1813 geboren te Schoondijke en hij is rooms-katholiek. Hij verlaat Veenhuizen als hij op 2 maart 1832 in militaire dienst gaat.

Maria Theresia Geldhaven

● Maria Theresia Geldhaven krijgt het weesnummer 1321. Zij is volgens de kolonieadministratie op 22 januari 1815 geboren te Oostburg. Zij overlijdt op 23 maart 1830 te Veenhuizen.

Neeltje Murre

Neeltje Murre krijgt het weesnummer 1667. Zij is volgens de kolonieadministratie op 9 februari 1815 geboren te Kloetingen. Zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 8 april 1834.

Johanna Meijers van Dalen

Johanna Meijers van Dalen krijgt het weesnummer 1665. Zij is volgens de kolonieadministratie of op 22 september 1815 of op 20 augustus 1815 geboren te Heinkenszand. Zij is hervormd en zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 7 april 1837.

Antje Stiller

Antje Stiller, die ook Johanna Stelter zou kunnen heten, krijgt het weesnummer 1661. Zij is volgens de kolonieadministratie op 11 juni 1818 geboren te Vlissingen, maar in een van de boeken wordt ook als geboorteplaats Breda genoemd. Domicilie van onderstand is in ieder geval Vlissingen. Zij is rooms-katholiek en zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 31 Maart 1838.

Aagje Oosterling

● Aagje Oosterling krijgt het weesnummer 1293. Zij is volgens de kolonieadministratie in 1812 geboren te Dirksland. Zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 28 maart 1833.

Anna Maria Appelman

● Anna Maria Appelman krijgt het weesnummer 1581. Zij is volgens de kolonieadministratie op 4 januari 1817 geboren te IJzendijke. Zij is rooms-katholiek en zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 7 april 1837.

Fannetje de Wagenmaker

● Fannetje de Wagenmaker krijgt het weesnummer 1662. Zij is volgens de kolonieadministratie op 17 juli 1817 geboren te Groede. Zij en haar broertje Pieter (zie hieronder) worden genoemd op pagina 173 van De kinderkolonie. Zij is hervormd en zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 24 mei 1833.

Pieter de Wagenmaker

● Pieter de Wagenmaker is de jongere broer van de hierboven genoemde Fannetje de Wagenmaker. Hij krijgt het weesnummer 1646. Hij is volgens de kolonieadministratie op 28 jumi 1822 geboren te Groede en hij is hervormd. Hij verlaat Veenhuizen samen met zijn zus op 24 mei 1833.

Jan Meijaart

● Jan Meijaart krijgt het weesnummer 1502. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 25 juni 1818 te Heinkenszand. Hij is hervormd en hij verlaat Veenhuizen met ontslag op 31 maart 1838.

Hendrik van Brugge

● Hendrik van Brugge, geboren 15 augustus 1810 en afkomstig uit Veere, zal niet in de kinderetablissementen terechtkomen, want hijwordt als op 3 februari 1829 uit het bedelaarsgesticht ontslagen.

Jacobus Soesbeek

● Jacobus Soesbeek krijgt het weesnummer 1497. Hij is volgens de kolonieadministratie geboren op 24 maart 1815 te Middelburg. Hij is hervormd en hij verlaat Veenhuizen met ontslag op 9 april 1836.

Jacobus Soesbeek

 ● Catharina de Munck krijgt het weesnummer 1190. Zij is volgens de kolonieadministratie op 26 januari 1814 geboren te S. Heer Arendskerke. Zij is hervormd en zij verlaat Veenhuizen met ontslag op 27 april 1834.