Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenTot de in de bedelaarsgestichten ouderloos geworden kinderen die naar de kinderetablissementen gaan, behoren Jakle Pieters, Tietje Pieters en Jacob Pieters Donia

Het gezin Donia komt 18 mei 1830 het bedelaarsgesticht binnen. Ze komen uit Harlingen en die plaats heeft ze overgedragen aan Leeuwarden dat hen binnenbrengt. Het zijn vader, moeder en drie kinderen en ze krijgen de bedelaarsnummers 2072 tot en met 2076 in het 'boek gemerkt F', toegang 0137.01 invnr 425. De ouders zijn:

Pieter Jakles Donia, volgens de kolonieadministratie geboren 27 augustus 1790 te Harlingen, Hij heeft een smal aangezicht, donkerbruin haar, blauwe ogen, een dikke neus, een grote mond, een ronde kin en geen bijzondere kenmerken.

Klaaske Annes Steensma, volgens het boek gemerkt F geboren 2 februari 1791 te Harlingen. Zij is lang 1 el, 6 palm en 5 duim, heeft een smal aangezicht, blond haar en licht blauwe ogen, een gebogen neus en ronde kin.

Rampspoed

Moeder Klaaske Annes Steensma overlijdt na twee maanden bedelaarsgesticht, op 28 juli 1830. Vader Pieter Jakles Donia volgt twee maanden later, hij overlijdt 27 september 1830. De precieze datum dat de drie kinderen overgaan naar het kindergestichten in Veenhuizen zal enkele maanden later zijn, maar de officiŽle datum dat ze uit de bedelaarsregisters en in de wezenregisters worden geschreven is 1 juni 1831. De drie zijn:

Jakle Pieters Donia

● Jakle Pieters Donia is volgens de kolonieadministratie geboren augustus 1813 te Harlingen. Volgens het het genoemde 'boek gemerkt F' is hij per mei 1830 1,35 meter lang, heeft hij een blozend aangezicht, blond haar, blauwe ogen en een kleine neus. Hij krijgt weesnummer 1681.
In de ontslagvoordracht voor weeskinderen van 1834, invnr 1432, staat bij hem: 'Kan in zijn onderhoud in de gewone M(aatschappij) niet voorzien doordien hij blind is. Verlangt nog een jaar te blijven en is zeer te vreden waar hij zich bevindt. Het ontslag zou alzoo weder kunnen worden uitgesteld.'
Een paar maanden later denkt Jakle Pieters er blijkbaar anders over en wil hij wel weg. Hij verlaat Veenhuizen met ontslag op 24 april 1834.

Tietje Pieters Donia

● Tietje Pieters Donia is volgens de kolonieadministratie geboren juni 1817 te Harlingen. Zij krijgt weesnummer 841 en gaat met ontslag 30 maart 1838. In de ontslagvoordracht staat: 'Is gebrekkig in het lezen en schrijven, doch kan behoorlijk naaijen en breijen.'

Jacob Pieters Donia

● Jacob Pieters Donia is volgens de kolonieadministratie geboren 2 februari 1823 te Harlingen. Hij krijgt het weesnummer 787. Hij moet voorkomen voor de Raad van Tucht voor Wezen, Vondelingen en Verlatene Kinderen van 18 december 1841, zie het zittingsverslag, wegens het kopen en verkopen van een hemd. Hij verlaat Veenhuizen met ontslag op 29 april 1842.