Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenHet doelloze om de onnozele Grietje Sijbrens Rijpstra naar een baan te laten zoeken

Onderstaande brief, gedateerd 27 maart 1838, bevindt zich in invnr 193 scan 497, zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn. Het eerste gedeelte van die brief gaat over de als onderwijzers werkzame weesjongens Albertsma en Ellinkhuizen die als wees ontslagen worden maar wel doorwerken (de transcriptie daarvan staat hier). Daarna schakelt hij over op een andere wees:

Frederiksoord den 27 Maart 1838

(...)

En dat de Directie van het 3e Gesticht te Veenhuizen volkomen instemt met den inhoud des terug gaanden briefs, van den Heer Staatsraad Gouverneur van Vriesland, nopens het doellooze, om aan de Wees G. S. Rijpstra N. 1344 een verlof te geven, tot het opzoeken van een middel van bestaan, daar zij, inderdaad, uit hoofde van onnozelheid, voor als nog althans, geheel ongeschikt is, om in haar onderhoud te kunnen voorzien, zoo als zulks in de voordragt nadrukkelijk moet zijn opgegeven.

De Directeur der Koloniën
J. van Konijnenburg

Grietje Sijbrens Rijpstra

Grietje Sijbrens Rijpstra staat met het weesnummer 1344 op de scans van het register van het derde gesticht met invnr 1572, van het wezenregister 1829-1830 met invnr 1410, van het wezenregister 1831-1834 met invnr 1411 en in het wezenregister 1835-en-verder met invnr 1413.
Volgens die inschrijvingen is zij geboren op 16 juli 1814, hoewel één register spreekt van 1811, en zou ze dus in al in 1834 voor ontslag in aanmerking hebben moeten komen. Ze komt uit Leeuwarden dat haar op 29 juni 1825 het kindergesticht heeft binnengebracht.
Dat zal ze ook nooit meer verlaten. Ze overlijdt te Veenhuizen op 6 april 1847.