Naar het overzicht
van Veenhuizense weeskinderenSeptember 1840: Maria Welgeschikt heet Constantia Mulder

Dze brief van Binnenlandse Zaken, No.125, 7e Afdeeling, gedateerd 1 september 1840, aan de permanente commissie bevindt zich in invnr 235 scan 37. Zie helemaal bovenaan de pagina hoe de scans te bereiken zijn.

ís Gravenhage, den 1 September 1840

Ik heb de eer UwWelEd. hiernevens, te doen toekomen, de beschrijvings-staten en de geboorte-acten van zes kinderen, die uit de gemeente Amsterdam en Olst naar de kindergestichten te Veenhuizen zijn opgezonden.

UwelEdelen zullen daarbij gevoegd vinden de geboorte-acte van Constantia Mulder, welke verkeerdelijk als Maria Welgeschikt, onder No 1012 in de opgemelde gestichten reeds gevestigd is.

Ik verzoek UwelEd: de noodige naamsverandering op derzelver registers te willen doen bewerkstelligen.

De Minister van Binnenlandsche Zaken

De permanente commissie geeft de gegevens op 5 september 1840 N6 door aan de directeur en de naam bij weesnummer 1012 wordt in het wezenregister met invnr 1412 veranderd. Constantia Mulder is geboren op 19 augustus 1832 en zij is op 1 juni 1840 vanuit Amsterdam het kindergesticht binnengebracht. Ze geniet niet lang van haar nieuwe naam, ze overlijdt 14 juni 1844 teVeenhuizen.